מספר שנים אני מנסה לשכנע את חברי הישראלים ליזום פעילות חבלנית כנגד מתקני הנפט הסעודיים כדי לחסום את הערוץ המימון של הווהאבים וארגוני הטרור הפלסטיניים. אך היחידי שהטה אוזנו היה אוסאמה בין-לאדן. תאגידי הנפט ידועים כתאווי בצע פחדנים. סידרה של התקפות מוצלחות – והם ירוצו לחפש מקורות באזורים יציבים יותר – רוסיה, מרכז אסיה, אמריקה. ללא הכסף הסעודי, כל כהני הדת המוסלמים בכל העולם יעזבו את הווהאביזם. זה לא יחסל את תופעת הטרור לגמרי אך יערער משמעותית את יסודות התמיכה האידיאולוגית-דתית בו. חוץ מזה – אני מאמין בנקמה! ולכן – הידד אוסאמה! קדימה למלחמה נגד האיסלמיסטים הסעודיים!