קוראינו מרבים לשאול: מה עמדתי בנושא הסכסוך הערבי-ישראלי? התשובה ניתנה לפני אלפי שנים: “הישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא אליה פן יהיה למוקש בקרבך.” (שמות, לד-יב) כל כך פשוט.