אני שומע את האיוולת הזו לעיתים קרבות מפיהם של רבנים רפורמים. תמוה – היכן הם למדו יהדות? (אני מודע שרבים מהם לא למדו כלל) .
משה רבנו הרג את המצרי שרק הכה יהודי. יהודים נלחמו מלחמות אכזריות עם כל עם שעמד בדרכם. קיימת מצווה מיוחדת להשמיד את העמים הכנעניים. יהודים חוגגים בפורים את השמדתם ואת בזיונן אויביהם. ולא פחות שמחים בחנוכה לציון ניצחונם של הפונדמנטליסטים על הרפורמים.
היהדות מורה על סובלנות כלפי השכנים ובני הקהילה החיים ע”פ ערכים משותפים. אין סובלנות כלפי האויב. הרג אויבים לא נכלל מלכתחילה במניין האיסורים.
הרבנים-פוליטיקאים והפוליטיקאים השולטים אינם מקבלים את היהדות האמיתית. כל רעיון אחר פירושו הושטת הלחי השנייה. בקצב הטרור העכשווי לא יספיקו לנו לחיים.
תורת הדז’ין מוצאת חן בעיני: היה טוב, סובלני ומובדל מאויבים. בהזדמנות זה גם יעזור לך לנצח את אויבך בדעת צלולה וללא שנאה.