הקונגרס האמריקני אישר את התוכנית לאבטחת נמלי-הים. התוכנית תואמת את הערכות לפיהן בעיות הביטחון תנוצלנה לרעה על ידי חוגים מסוימים לסחיטת תקציבים ממשלתיים. צעדי הביטחון בנמלים הם חסרי משמעות כיוון שגבולות ארה”ב ארוכים מאוד וחדירים במקומות רבים ולא ניתן לסגור אותם הרמטית. הבטיחות תהיה מנת חלקם רק של חברות ממושמעות שימלאו אחר הוראות הביטחון ייוצאו הון עתק לביצוע ביקורות. החוק לא ימנע את פעולות הטרור.
הביקורתה רדיולוגית גם לא תועיל. טרוריסטים יכולים לפוצץ מטען גרעיני ליד מסוף הגבול. הם יכולים גם להביא את המטען לכל עיר בארה”ב במטוס סילוני פרטי זעיר דרך אחת מהמדינות עם מערכות בקרה חלשות. נשק גרעיני לא צריך להיות מדויק. זה נכון גם לגבי נשק כימי או ביולוגי. אין צורך להבריח חומר נפץ רגיל, אפשר להשיג אותו בכל מקום. כדי להרגיש בטוחים הטרוריסטים צריכים פשוט להירשם כחברה העוסקת בהריסת בתים ולרכוש חומרי נפץ באופן חוקי, ובאמת – על מנת להרוס בתים.