להתנגד לעסקה של P&O ו Ports Dubai מטעמי בטחון? המנהלים הערביים יסייעו לאחיהם המוסלמים להכניס את הפצצה המלוכלכת לתוך שטחה של ארה”ב? הצחקתם אותי!
בארה”ב יש 6000 יבואנים, שדות תעופה פרטיים וגבולות פתוחים, לערבים אין צורך לשלוט בבקרת הנמלים הימיים של ארה”ב כדי להבריח דרכם את הפצצה. חוץ מזה, היקף הנזק של הפצצה המלוכלכת – אוסף חומרים עם רמת קרינה נמוכה – מוערך במידה מוגזמת. דרך אגב אפשר להשיג, חומרים אלה באופן חוקי לגמרי. אל תהיו יפי נפש. תאמרו ישר – אמריקנים לא אוהבים שקבוצות זרים עוינים ינהלו את האתרי התשתיות החשובים של המדינה. זה פשוט ומובן מאליו. זו היא תכונה אנושית בסיסית: חשדנות כלפי זרים, במיוחד כשכוונותיהם הזדוניות מוכחות וגלויות. אין צורך להצטדק.