הרוסים

לישראל יש בעיה נוצרית. ביטוייה הבולט ביותר הוא רבבות הנוצרים האורתודוכסים החיים כיום ברחבי ישראל. מלבד אי שביעות הרצון הנגרמת מצפייה באנשים האוכלים חזיר ועונדים צלב על צווארם בארץ הקודש, יש הבדל ענק בין התייחסותנו לנוצרים אמריקאים ורוסים. נוצרים רוסים טבחו בנו. הרבה מאוד נוצרים רוסיים הרגו יהודים רבים. לא כך הדבר עם הנוצרים האמריקאים. הוסיפו לכך את הכעס הנורמאלי שחשים כאשר אדם מרמה אותך בגלוי. הרוסים הנוצריים הסתננו לישראל תוך שימוש במסמכים מזויפים, וטענו לחוק השבות על בסיס סבא רבא יהודי שלא היה ולא נברא. יש מהם שבאמת רוצים להתבולל בקהילה היהודית. ישנם ילדים רוסים שיהיו יהודים טובים מאוד. עם זאת, למרביתם המכריע אין כל קשר לעם ישראל. אבותיהם הרגו ביהודים, כפי שיעשו צאצאיהם. הנוצרים הרוסיים בישראל הינם אנטי ערבים בלהט. הם תמיד יהיו אנטי-משהו. אך הם אינם פרו-יהודים. חברון וירושלים אינן אומרות להם דבר, בדומה להרבה יהודים – אך זה כבר עניין של חינוך.

הרוסים

סיועה הצבאי של רוסיה למדינות ערב הופך את הנוצרים האורתודוכסים בישראל לגייס חמישי. אלה לא נטמעו בחברה, מצביעים למפלגות רוסיות וצופים בטלוויזיה רוסית, הם מזדהים עם רוסיה אפילו כאשר הם מתעבים את העוני והקומוניזם. פוטין הטוטליטארי והאנטישמי זוכה לאהדה רבה בקרב הרוסים הנוצרים בישראל, על אף שמדובר ללא ספק באויב של ישראל.

הנוצרים האורתודוכסים משפיעים ביותר על החברה הישראלית. החל מתרבות השתייה החריפה ואכילת החזיר, ועד לכסף רוסי, כנופיות ניאו-נאציות ופשע. על אף שזוכה הסוגיה להתעלמות מופגנת, בבעלות הכנסייה האורתודוכסית קיימים נכסים רבים בירושלים ושאר ישראל. יהיה זה רק טבעי אם ישראל תחרים אותם. רוסיה החרימה כמעט את כל בתי הכנסת. הממשל הפוסט קומוניסטי החזיר את כל הכנסיות ששרדו לרשות כנסיה האורתודוכסית, אך מעט מאוד בתי כנסת ליהודים. רוסיה (יחד עם אוקראינה, בלרוס, פולין, לטביה וכו..) החרימו את רכושם של היהודים שנרצחו בידי הנאצים וסייעניהם הסלאבים. ישראל, עם זאת, לא רק שמכבדת את זכויותיה האבסורדיות של הכנסייה היוונית אורתודוכסית, אלא אף מעניקה לפוטין חלקות אדמה “רגישות” בירושלים. אני שונא את הדיבור החדש. מדובר במקומות קדושים, לא רגישים.

בישראל יש כמיליון איש שהרבה יותר קרובים להיות סלאבים מאשר יהודים.