אנחנו שוב דנים בבעיית התוכנית הגרעינית של איראן, ואני אומר – אין גבול לטיפשותם של אנשים. לא, זו לא טיפשות – זוהי פחדנות.
אמנם, איראן היא לא עיראק, את זה אני מבין. התוכנית האיראנית מפוצלת. ובכל זאת ידועים לנו מיקומם של רוב המתקנים בוודאות של 80%. השמידו את כולם.
אך מה שמוציא אותי מדעתי זו ההתעלמות מהתוכנית הגרעינית הקוריאנית. איראן עדיין מסוגלת להפעיל שיקול דעת אחראית בנושא השימוש בנשק גרעיני (למרות שאני חושב שהיא תשתמש בו בקרוב), בזמן שהקוריאנים אינם אחראים ולא ניתנים לבקרה על ידי אף אחד. הם כבר מכרו טילים בעבר וללא כל ספק ימכרו פצצות למוסלמים, כולל לטרוריסטים, לכל המרבה במחיר.
לא איכפת לי שאסיה לכשעצמה מצטרפת למרוץ החימוש הגרעיני, כל עוד זה לא מסכן את ישראל. אך זה אכן מסכן. אתם יכולים להדביק לי כינוי של נביא אחרית הימים, אך אני חושש שזמנה של מדינת ישראל מתקרב לקיצו. הפצצה הגרעינית אשר תוטל על תל-אביב נוצרת בזמן הזה ממש.