החלוקה הקלאסית של כוח המדינה לזרוע מחוקקת, מבצעת ושופטת אינה יותר מהבלים תאורתיים. בזמן הרנסנס, המערב ייבא את החלוקה יחד עם הדמוקרטיה והאומנות הקלאסית בשל משיכתו נטולת הביקורת לחוכמות העולם העתיק. החלוקה המשולשת מעולם לא נוסתה עוד, אך יש לה פוטנציאל. כל מי שמכיר את המכאניקה החברתית יודע עד כמה קשה לאזן מערכת דינאמית בעלת שלושה מרכזי כובד. בעת תוהו ובוהו חברתי, המערכת אינה יכולה אלא להסתמך לחלוטין רק על אחד מענפיה. ברומא העתיקה, הקיסר היווה את שלושת ענפי הממשל.

בחברות חצי דמוקרטיות, נראה כי הרשות השופטת היא זו שתמיד קובעת את המילה האחרונה. בתי המשפט רשאים לבטל חקיקת פרלמנט, בעוד ששני הענפים האחרים אינם רשאים לערער על סמכות בית המשפט: ברגע שמונה שופט, הוא עומד עצמאי. בתחילה היה ההיגיון למהלך זה, שבתי המשפט כפופים לחוק היבש, ולא לשיקול דעת אישי. אך הדבר הוכח כשגוי כאשר בתי המשפט החלו לפרש מחדש חוקים כראות עיניהם ואף עשו שינויים בחוקים מסוימים. הסמכות לפרשנות למעשה נתנה לבית המשפט סמכות חקיקתית בלתי ניתנת לערעור.

בית המשפט העליון בישראל כבר החל להתערב בסוגיות צבאיות כגון מתווה גדר ההפרדה. עד כה, בתי המשפט בישראל וארה”ב נמנעו מלהתערב במדיניות חוץ, אך בפועל דבר לא מונע מהם לבטל החלטת ממשלה לצאת למלחמה. בתי המשפט שולטים בהכל, אך דבר לא שולט בבתי המשפט.

התקשורת שולטת בממשלה ובחקיקה, אך אין לה כל שליטה על בתי המשפט. שופטים ממונים לכהן כל חייהם, ולא אכפת להם מאחוזי אהדה ציבוריים. הכוח האדיר שהופקד בידי השופטים – הכוח להכריע גורלות, חיים, מוות ומאסר – גרם לשופטים רבים להיות מנותקים מהמציאות. כל אחד חושב שהוא מבין בפוליטיקה, אך העולם המשפטי נותר עלום, עמום וטכני. מעטים מבינים ברזי המערכת המשפטית. בתי המשפט אף שולטים בתקשורת באמצעות פרשנות חוקי הוצאת דיבה והסתה.

אם כן, מדוע התורה גם היא מכתיבה רשות שופטת? עם הגיע לכנען, היהודים מצווים למנות שופט שיכריע מסוגיות קהילתיות. התורה פועלת על בסיס ההנחה שמערכת מלוכנית קטנה כבר קיימת בקרב היהודים: לכל שבט היו מנהיגים שהתחלפו בתורשה. על כן,מערכת שופטת חזקה באה לסייע לשיטת התורשה ההנהגתית. לשופטים העבריים היה מעט מאוד מרחב פעולה. מספר החוקים שהם קבעו היה קטן, מאחר שהשופטים הסתמכו על מצוות התורה. חוקים דתיים פורשו ברמה הקהילתית, והפרשנות הייתה מאוד שמרנית, מה שלא הותיר מקום לאקטיביזם משפטי. החברה היהודית תפקדה כמלוכה שבטית עם זרוע שופטת מוגבלת ביותר.

המערכת המודרנית גרועה בהרבה.