בשואה, השמיד ה’ לא רק את היהודים, אלא את ‘יהדות הגלות’ – דת שנותקה מהמציאות שלשמה היא נוצרה. כאשר יצאו היהודים לגלות, הקימו רבנים גדרות סביב המצוות – כל מצווה גודרה בשלל חוקים שנועדו להגן עליה במציאות הגלותית. אך הצורך בגדרות שכאלה התפוגג עם קום המדינה היהודית. על היהודים מצווה להפוך את מדינתם לקדושה במקום להתעקש על חיי קדושה אישיים, כפי שהיה בגלות. מקומה של השואה היה לשטוף מהיהדות את מנטאליות הגלות ואת העיוות שעברה הדת בגולה, ולפנות מקום ליהדות המקורית. אך זה לא מה שקרה. הדתיים החליטו לדבוק אף יותר במנטאליות היהדות האישית הגלותית, מה שדחף אותם להסתגר ולהתנכר לחילול ה’ המתחולל סביבם כיום בישראל. הם מעדיפים לציית למגוון חוקים רבניים חסרי כל רלוונטיות על פני המצוות המרכזיות בתורה. הם יטרחו לחתוך נייר טואלט לריבועים לפני כניסת שבת, אך יתעלמו כליל מהמצווה לגרש את יושבי הארץ ולטהר אותה מעבודה זרה.

מנטאליות היהדות הגלותית בישראל פתחה את הדלת למגוון דפוסי התנהגות לא יהודיים בעליל. מחוץ לקהילות האורתודוכסיות הסגורות, פושה הציונות הריקנית. יהודים דור שלישי בישראל, אשר מעולם אל חוו על בשרם אנטישמיות – גורם מרכזי לאיחוד העם היהודי- מחזיקים בציונות שאין בה מעבר לגזענות, לאומנות ושנאת ערבים. רק חסר שהפוסט-ציונים יתחילו לתבוע דתיים על דברי השנאה הכתובים בשולחן ערוך והתלמוד.

יהדות הינה האידיאולוגיה הלאומית ברת הקיימא היחידה עבור היהודים. יש להשיב את היהדות ליושנה בתור אורח חיים מעשי בארץ הקודש – פטריוטית, מיליטנטית וגאה. היהדות מתירה קריאת ברכה לפני ירי פגזים וציור מנורה על טנקים. ייתכן מאוד ויהדות שכזו היא דבר המצטייר באופק. בעוד שהגיוס הולך ופוחת בפופולאריות בישראל החילונית, צה”ל יאלץ לפתוח את שעריו לחובשי כיפות שחורות, דתיים וחרדים, אשר יחזקו מאוד את רוח הלחימה. ברגע שהצבא יסכים לתנאיהם, החל בכשרות במטבח וכלה בלוחמה כשרה בעמלק, מדינת היהודים תהפוך למדינה יהודית.

היהדות כתורת ארץ הקודש יכולה למשוך אליה אנשים מכלל הספקטרום החברתי. יהודים אתיאיסטים – ואני מכיר כל כך הרבה שיעשו זאת – יגלו כי היהדות הינה הבסיס בר הקיימא היחידי לציונות ולפטריוטיות שלהם, ויהפכו לחצי דתיים. יהודים חרדים – וגם כאלה אני מכיר שיעשו זאת – אשר יתנתקו דרך הצבא מאורח החיים הסגור של קהילותיהם, יראו לפתע כי יש עיקר ותפל, וישתנו.

העת להתפלל לשיבתנו לירושלים ולשמר את היהדות, חלפה מין העולם. שימרנו את היהדות, חזרנו לירושלים.

הדתיים חייבים לצאת מחוץ לגדרות שהם הציבו לעצמם, ולכפות את חוקי התורה על כולם – הכנסת, הקיבוצים והכפרים הערביים, על מנת להפוך את ארצנו לקדושה בשנית. במדינה שכזו משלנו, לא נזדקק עוד לגדרות.