אור לגויים

יהודים אתיאיסטים וחרדים כאחד מצאו סוגיה אחת משותפת: הייעוד היהודי המדומה של היותנו “אור לגויים“. האתיאיסטים נורא אוהבים את הצלצול הנוצרי האוניברסאלי של המשפט, והחרדים רואים בו מקור אישוש לעליונותם. הדבר הכי טוב בדוקטרינה זו, היא שהיא מספקת אמתלה ליהודים להישאר בגלות: על מנת להוות אור לגויים, עלינו לחיות ביניהם. שני הצדדים טועים טעות מרה.

ההבטחה האלוהית שעם ישראל יהיה “אור לגויים“, מצויה בספר ישעיה פרק מ”ב הבעייתי, שכן מדובר בפרק המפרט נבואות משיחיות. נבואה בדבר משהו שעתיד לקרות אינה יכולה לבטל מצווה נוכחית סותרת לדוגמת, “הן כעם בדד ישכן”.

יהודים ליברלים אתיאיסטים לעולם לא יעיזו לומר לחבריהם הגויים שהיהודי נעלה על הגוי. לליברלים אין כל זכות לומר זאת, מכיוון שאורח חייהם היהודי למעשה אינו יהודי כלל, ולחלוטין אינו ניתן להבחנה מאורח חייהם של חבריהם הגויים. יהודי ליברלי הצועק שהיהדות ודוקטרינת האוטופיה הפוליטית של ג’פרסון הן אותו דבר – מה כבר הוא יוכל ללמד את הגויים? “יהדותו” כוללת רק את ערכי הדת המקובלים על חבריו הגויים הליברלים, והשאר ננטש. היהודי הליברלי אפילו אינו טורח לקרוא תיגר על מצוות היהדות עימן הוא לא מסכים, שכן דבר זה מצריך בקיאות בתורה. במקום זאת, הרבה יותר פשוט להתעלם ולשכוח ממה שלא תואם. עם חלוף הדורות, הידע נשכח כליל, מה שמותיר את יהדותו צרת אופקים אף יותר מכללי האתיקה של הגויים, אליהם היא הוכפפה. זאת מאחר ש”יהדות” מסוג זה, כוללת רק את הערכים המקובלים על הגויים, אך לא את כל ערכי הגויים. יהדות מסוג זה כוללת רק את מה שהגויים כבר אימצו לבד מזמן, ועל כן אינה יכולה לשמש שום סוג של “אור” לאף אחד.

אור לגויים

הרבה חרדים אינם מרגישים בנוח עם חשיפת אמונותיהם העתיקות בפני זרים. הדבר האחרון שכל גוי נורמאלי יחשיב כ”אור אלוהי” הוא מצווה לנעול קודם את נעל ימן ולשרוך קודם את נעל שמאל. החרדים בחרו לפרוש אל תוך קהילות מסוגרות. בבורו פארק (שכונה יהודית בניו יורק) מרוחקים החרדים משאר הציוויליזציה כאילו היו חיים על הירח. אין זה סביר שגויים יחלו לזרום בהמוניהם לבורו פארק על מנת ללמוד את “האמת” מיהודים בלבוש מוזר.

בעיני, על “האור” המדובר להיות דומה במהותו לזרקור של מגדלור. ספינות מפליגות לעברו, אך הוא אינו נע אל הספינות. המגדלור נותר במקומו. איך נצפה מאומות העולם שיתפעלו מאורך החיים היהודי אם אנו לא מקיימים אותו? לאחר מלחמת ששת הימים, עלה קרנם של יהודי העולם. רק בזכות קיומה של ישראל בתור מדינה חזקה, יציבה ובלתי רגילה, נוכל לקרב את הגויים לערכינו.