פילוגה ההיסטורי של ארץ הקודש לישראל ויהודה לא היה דבר מקרי, אלא תכונה מושרשת באורך החיים היהודי. אם יהודים רוצים לשמר עקרונות השונים משל שאר העולם, עליהם להישמר נבדלים ממנו, ככתוב – “עם לבדו ישכון”. עקרונותינו אינם נוגדים את האתיקה הפגאנית, אלא דווקא מרחיבים עליה רבות. מעבר לכך, עקרונותינו אינם אידיאליסטים, אלא דווקא מותאמים ביותר לפני המציאות בעולם האמיתי. על כן, היהודים אינם זקוקים לבידוד מלא במודל של מנזר המנותק מהעולם, אלא יכולים להרשות לעצמם לבוא עם הגויים במגע עד למידה מסוימת. עם זאת, חשוב לזכור שיותר מדי אינטראקציה מובילה להתבוללות.

בכל כלכלה, הרווחים הגדולים ביותר נגרפים בידי אלה אשר עושים עסקים עם שותפים רחוקים. זאת מכיוון שהבדלים כלכליים נעשים גדולים יותר ככל שהמרחק גדול יותר, ויעילות המידע אודות השוק המקומי פחותה. לא קיימת כיום כלכלה מצליחה ללא קשרי חוץ. הבעיה היא, שעם הסחר הבינלאומי מגיעה גם ההשפעה הזרה: בעולם העתיק היו אלה פרס ויוון, וכיום זו ארה”ב. יהודים עשירים היוו מאז ומעולם מטרה מושכת: בעבר עבור כובשים זרים, וכיום עבור קולוניאליזם כלכלי ותרבותי. אנשים מסופקים ושופעים בעושר חומרי אינם נוטים לתור אחר מלחמות, אינם נוטים להיות קנאים לאמונותיהם, ואינם נוטים להתנגד לפלישה זרה והתבוללות.

ליהודי החילוני, הפרודוקטיבי והמשכיל, אין כיום סיבה באמת טובה להישאר בישראל כאשר הוא יכול לשדרג פי כמה את רמת חייו מעבר לים. דור ראשון ושני של ישראלים נשאר במדינה מכורח ההרגל, אך הרגלים אינם משתמרים לנצח. גם יהודים אמריקאים רבים מתעקשים למשך דור או שניים לטעון לזהותם היהודית גם כאשר אינה קיימת עוד למעשה. ההיסטוריה מוכיחה שהחל מהדור השלישי, הולכת ונעלמת הזיקה הישנה. זה מתחיל בתעסוקה בשביל שווקים זרים, אחר כך עבודה בחו”ל, ולבסוף בהיטמעות מלאה במדינה זרה.

יהודים לא פרודוקטיביים יישארו בישראל בלית ברירה. ביניהם יהודים חרדים הנתמכים בכספי תרומות מחו”ל, יהודים ספרדים, קהילת האתיופים וכמה אחרים. מדינתם תהיה דומה ליהודה הקדומה. מדינה קנאית וענייה בין גבעות צחיחות, אשר תצליח להתקיים בזכות עצמה לזמן קצר בלבד לאחר שישראל תיעלם. כמו יהודה ההיסטורית, גם המדינה המודרנית תהפוך בסופו של דבר לטריטוריית חסות בצל ממשל זר.

ניתן לצפות להתרחשותו הממשית של הכתוב, אלא אם כן היהודים ישמעו סוף סוף לתכתיבי התורה ויספחו את ארץ הקודש כאן ועכשיו.