החג היהודי המקביל לחג המולד אינו נוח לממסד הפוליטקלי קורקטי. החג המשמח מהלל מלחמת אזרחים.
יהודה הייתה מדינת חסות הן לפני והן אחרי מרד המקבים. היהודים היו מרוצים בכל הנוגע לכיבוש ומרדו רק כאשר היוונים הוציאו את היהדות אל מחוץ לחוק. היהודים לא השיגו עצמאות – השינויים היחידים נגעו לדת. הקנאים השמידו את היהודים המתקדמים שביקשו לרכך את הדרישות הקשות של קיום השבת ושמירת הכשרות. המלך היווני רצה להפוך את היהודים המוזרים לחברים בחבר המדינות העצמאיות ההלניות. הוא הציע הטבות כלכליות רבות בתמורה לזניחת ההרגלים הדתיים המוזרים. היהודים נלחמו וניצחו. היהודים המודרניים עוברים לצידו של המלך ובוחרים בתהליך הפשוט התבוללות.
מתתיהו התחיל במלחמה על ידי כך שהרג בוגד יהודי. מה היה חטאו? הוא ערך את הקורבן על פי המנהגים היוונים. לכמה יהודים אתיאיסטים היום היה אכפת?
קרוב לוודאי שהסיפור המפורסם ביותר בספר המקבים הוא אודות האימא היהודייה שדחקה בשבעת בניה לדחות את הדרישה היוונית לחטוא. כשסירבו, כל אחד מהם עונה עד למוות לעיני אימו, ולאחר מכן הוצאה היא להורג. היהודים החוגגים את חנוכה כיום לועגים לאמהות הפלסטיניות האצילות המעודדות את ילדיהן למות בפיגועי התאבדות.
אדם זקן צווה לאכול חזיר וסירב. חבריו היהודים בעלי ההיגיון הציעו לו בשר פרה, כך שהוא לא יחטא הלכה למעשה אלא רק יראה כעושה כן. הוא סירב, שמא יראה הנוער ויעשה כדוגמתו ויאכל חזיר. הוא הוצא להורג. היהודים החוגגים את חנוכה כיום, מי מביניהם מסרב לאכול חזיר במסעדה, שלא לדבר על מצב בו הם יעמדו בפני הוצאה להורג? הם בוגדים בזיכרון אותו גיבור.
תמונת המשפחה היהודית החוגגת את חנוכה יכולה להפוך לתיאור המושלם בערך האנציקלופדיה – צביעות.