יש ערכים שלא עומדים למשא ומתן. יהודים יכולים לדון אודות הוראות התלמוד או שולחן ערוך, אודות פרטי ערבוב חלב ובשר והדלקת חשמל בשבת, אך ישנם דברים שחייבים לקבל: לדוגמא, שחזיר הו אסור ושעל יהודים להימנע מעבודה מאומצת בשבת. הרבנים המודרניים מקבלים כל מיני סוגים של עוברי עבירה. עליהם לדחות ביד קשה יהודם רשעים. יהודים מעטים יעזבו את בתי הכנסת ויבחרו בדרכם הרעה, רובם ישפרו את דרכיהם לטובה. יהודים משתוקקים להלקאה. רבנים המזלזלים בעבירות מסוגים שונים הם פופולאריים בקרב קהילותיהם. אנשים, ובמיוחד יהודים, זקוקים לערכים איתנים, עם קשר ממשי לעולם המשתנה. במקום להתעלם מעבירות או לבקר אותן באופן שאינו חד משמעו, דחו אותן על הסף. דת חלשה כמוה כצביעות. יהודים יכבדו ויקיימו אמונות חזקות בלבד. אותו הדבר בנוגע לפוליטיקה. גורמים זרים מתמרמרים ומאוכזבים מישראל המשתהה בכל הנוגע להחזרת “השטחים הכבושים של פלסטין”. אך סיפוח “ארץ יהודה היהודית” נשמע אחרת לגמרי. צריך לקבל את העובדה שישנם דברים שאינם עומדים למשא ומתן: יהודים לא יאכלו חזיר ולא יתירו את קיומה של מדינה ערבית ביהודה. האמינו בערכים שלכם. פעלו על פיהם. זה אפילו לא נוגע לדת, אלא מדובר בשמירה על הערכים עליהם אתם מבססים את הקהילה שלכם, את הקשרים עם האנשים שיכנסו איתכם לתא הגזים או יתחפרו איתכם בשוחה בסיני, אלה בני ארצכם שירימו את הנשק וירוצו לצדכם כנגד האויב. עדיף שתוודאו שאתם חולקים את הערכים שלכם איתם.