השמאלנים הפכו את הגזענות ל”מילת ה-ג’”, אך האם היא צריכה להיחשב למילה שאין לאומרה? בחורה שרוצה להינשא לבעל יהודי – האם היא גזענית במובן משמעותי כלשהו? מה בנוגע לבחורה שלא רוצה להתחתן עם ערבי, ולא משנה כמה נחמד או מחונך הוא? אך אף עיתון עיקרי לא יפרסם מודעה שבה יהיה כתוב “מחפשת בעל. לא מתאים לערבים”. באופן דומה, אם אדם נמצא ראוי לתת צדקה עבור מטרות יהודיות, מדוע אין הוא יכול לסרב לתת צדקה למטרות ערביות? אם אדם יכול באופן לגיטימי שלא לאהוב ערבים ולהימנע מלהזמין את שכניו הערביים אל תוך ביתו, מה מונע מבעל מסעדה לסרב לתת לערבי להיכנס? אם אבחנה גזעית (או אתנית או דתית) היא מקובלת במגזר הפרטי, מה הופך את הדבר לבלתי מקובל כאשר הוא מוגדר כמדיניות המדינה? ממשלות אמורות לייצג את סך כל האינטרסים הפרטיים.
קיים מקרה הקצה של מונופול. אם גזענות מותרת רק במגזר הפרטי, מספר מסעדות לא יתירו כניסה של ערבים, בעוד אחרות תקבלנה אותם. ערבי בישראל תמיד יוכל למצוא מסעדה לאכול בה. חרם ממשלתי על ערבים במסעדות יהיה מוחלט באופן בלתי מקובל, והוא יאסור גם על אותם בעלי מסעדות המבקשים והמברכים לקוחות ערביים, ובכך יסיר באופן לא הגיוני את הערבים מספרת ההשפעה שיש להם על פעילויות המגדירות סגנון חיים. מדיניות שכזו תהיה טעות בחברות נורמאליות, אך בישראל היא מקבלת נופך של תגמול ותיקון טעויות אחרות: למעשה, יהודים לא יכולים להיכנס לשכונות ערביות או לקנות שטחים באזורים תחת שליטה ערבית. אין כל פסול בהרחקת ערבים מהחברה היהודית, כתגמול. גירוש הערבים מישראל לא יביא למצוקה אדירה עבורם, על אף שהוא יפסיק את תזרים ההטבות עליהן משלמים היהודים. הערבים הישראלים צריכים לעבור רק 40 ק”מ – פחות מהמרחק אותו עברו האמריקנים שפונו מבתיהם על פי דוקטרינת השלטון הבכיר.
רבים מאשימים אותי בגזענות ומזכירים לי שהיהודים אינם עדיפים על אחרים. הדבר נכון רק מנקודת ראות חיצונית. עבור היהודים, גם כן, הצרפתים אינם שונים מהבריטים בכל מה שנוגע לזכויות והיינו מגנים אם כל אחד מהם היה מפר את זכויותיו של השני. אומות, עם זאת, מבקשות להביא להגשמת את האינטרסים שלהן תוך שהן מזיקות לאחרים. ארה”ב הייתה צריכה להפיץ את האפגאנים בכדי להשמיד את הטליבאן, והספרדים היו צריכים לממש את ריבונותם על גבם של הבאסקים. הרוסים מקימים קווי מדיניות אימפריאליסטים אך אומרים לנו שהיהודים והערבים צריכים להתקיים יחד בתנאים שווים. זהו עיוות, טעות באבחנה. אנשים חילקו את העולם לשני צדדים: “אנחנו” ו-”הם”. עבור היהודים, זה אנחנו והערבים. עבור הגויים, זה הם ו”היהודים והערבים” כאשר היהודים והערבים הם שווים. בואו, היכנסו לנעלינו. דמינו שאבות אבותיכם נרדפו במשך כל ההיסטוריה. דמיינו שהוריכם נלחמו בערבים בכדי להשיג עצמאות. דמינו שהרקטות הערביות נופלות כגשם על שדרות. ואז, בראייה המעוותת החדשה שלכם, זכויות הערבים אינן שוות לזכויות היהודים.

view-from-here