שוויון בין בני אדם אינו דבר מוכח, יותר מאשר שאי-שוויון הוא דבר מוכח. הכללות נלעגות על החמות מקובלים בחברה, כפי שמקובל גם לא לאהוב את שכניך. לדבר על החוכמה של מיני כלבים שונים, או להעריך שאדם מסוים הוא חכם יותר מבן אדם אחר זה בסדר. השמאלנים ממעיטים בערך ההוצאה לפועל של דרך החשיבה הזו בנוגע לאומות מסיבה אחת ויחידה: קבוצות המחמד של השמאלנים הן תמיד לוקות בחסר. קשה לשמאלנים לטעון שהם מייצגים את האמריקנים, אך הם ממקמים עצמם כחלוצים לפני מחנות העמים הפרימיטיביים, כמו האפריקנים או הערבים.
חתולים הם פחות מתקדמים אינטלקטואלית מבני אדם, אך בני אדם לא הורגים חתולים מסיבה זו. בני אדם התפתחו – בני האדם המודרניים הם ללא ספק יותר חכמים מהניאנדרטלים. המערב והמזרח התיכון התפתחו באופן שונה: יושבי המערבים השיגו יותר – סטטיסטית – מהערבים במהלך ההיסטוריה. האם יכול להיות שכל הדורות הקודמים טעו? האם אפשר לדמיין שאף כהה עור או ערבי במהלך ההיסטוריה היה משכיל מספיק בכדי להמציא המצאה אחת חשובה?
הכרה רציונאלית בהישגים השונים סטטיסטית בין אומה לאומה אינה דומה לגזענות. חוסר אהדה פסיבי אינו שווה ערך לשנאה, בוודאי לא לשנאה שפועלים לפיה. מחשבות אינן מעשים – ישו טעה כשהשווה תשוקה לניאוף. השמאלנים מרחיבים באופן מתוחכם את הגדרת הגזענות בכדי להאשים את נושי אומות המחמד שלהם בחוסר מוסריות. על פי הסטנדרט העכשווי של הגזענות, ספרים שנכתבו לפני שנות השישים הם בדרך כלל גזעניים, והשמאלנים כבר צנזרו את הרפתקאות תום סוייר. הערבים מנצלים את חוסר הרצון הפופולארי בכדי לקבוע את נחיתותם האינטלקטואלית.
הכללות לגבי האינטלקט הערבי נחשבות לבלתי מוסריות, אך השמאלנים מכלילים בכיוון ההפוך – בכך שהם מניחים שהערבים אם טובים וחכמים. הכללה וויכוח מתוך נקודה של העדר ראיות הן שיטות מדעיות מקובלות. לא אכפת לנו עם הערבים יציגו תוצאות אינטלקטואליות ראויות אם הוכנסו לאוניברסיטאות החל מהמאה השביעית ואילך, המחסור בראיות חיוביות אודות הישגיהם מאשר באופן לוגי כי הם טיפשים.
קבוצות, ובכלל זה אומות, הן שונות אחת מהשנייה. התחרות טומנת בחובה אבולוציה חברתית וקדמה. במסגרת התהליך, קבוצות מסוימות נכחדות. רכש הנפט מחזיק באופן מלאכותי את ההמונים הערביים בחיים.
null