הבעיה האמיתי שלנו היא היהודים, לא הערבים. ארגוני הגרילה הפלסטיניים הם מטרד – הם לא יכולים להביס את ה מדינה היהודית. היהודים יכולים לעשות זאת. ישראל במקור משכה רק יהודים בעלי מנטאליות חלוצית, שהתגברו על המכשולים בדרך לכניסה לארץ. אפילו העלייה שהגיעה אחרי מלחמת העולם השנייה הייתה קנאית: יהודים שהעדיפו ביטחון נותרו באירופה. שטיפת המוח בבתי הספר הישראליים והעלייה הרוסית הענקית, בעלת המוטיבציה הכלכלית של שנות ה-80 וה-90 הפכה את ישראל לגטו. רוב היהודים הם עדיין נורמאליים באופן פסיבי: הם רוצים מדנה ללא ערבים, מעדיפים פעולות תגמול מוחצות, מתעבים את הערבים ומכבדים את דתיותם של אחרים. אך זה לא מספיק: יהודים נורמאליים ופסיביים אינם יכולים להתנגד לשמאל הפעיל. השמאלנים עלו לכוחם בזכות תעמולה מסיבית וקולות הערבים, לא בזכות תמיכה מצד הרוב היהודי – אך מה שמשנה הוא מבחן התוצאה: השמאל שולט. היהודים הנורמאליים, חברי ימין פעילים, לא יכולים אפילו לקוות לשנות את המאזן בישראל, פרט להתחלת מלחמת אזרחים כוללת – זהו לא תרחיש בלתי רצוי. כרגע, נגזר גורלה של הנורמאליות היהודית בתל-אביב ובישראל של מישור החוף. היהודים הנורמאליים יכולים לבנות לעצמם מדינה יהודית נורמאלית רק באזורים נטולי השמאלנים – בהתנחלויות.
במקום לנסות ולשנות את המדיניות הישראלית, על היהודים הנורמאליים לפתח אוטונומה של התנחלויות במטרה סופית של התרחבות אותה האוטונומיה אל מדינת יהודה – על חשבון הערבים.