מתינות היא דבר יחסי. השוליים מוגדרים על פי פעולות קיצוניות. בכדי להזיז את המרכז הפוליטי הישראלי ימינה, על השוליים הימניים עצמם להתרחב. הפגנות או הגנה פסיבית על מאחזים בלתי-חוקיים הם הפעולות הכי ימניות כיום. הימין מבקש להגביל את הוויתורים בעוד שהשמאל דוחף לוויתורים כוללים בכל התחומים. אין פלא שהמרכז זז שמאלה. שינוי התפיסה הימנית יכול להביא לשינוי המאזן הפוליטי כלפי הימין.
במקום להתחנן, יכול להיות שהימין יעדיף לתקוף. אם נזלזל בפיצוץ הדמוגרפי הערבי יכול לאפשר את העברת הערבים מישראל. במקום לגנות את הבנייה הבלתי חוקית המסיבית הערבית, יכול להיות שיהודים הימניים יעדיפו לפוצץ את הבניינים הבלתי חוקיים על יושביהם הערבים. אפשר שהימנים ירצו להגדיל את ההימור בעימותים עם המשטרה בזמן הגנה על התנחלויות יהודיות בלתי חוקיות על ידי שימוש בכוח אקטיבי, ולא רק פסיבי. השמאלנים נהנים מתקשורת הנוטה לכיוונם, אך הימנים יכולים להכריח את התקשורת לתת כיסוי לפעולותיהם, אם אלו יהיו ראויות להיכנס לחדשות. כאשר הציבור הישראלי יראה יהודים הורגים יהודים, הם יקבלו מציאות בה היהודים מגרשים את הערבים מישראל.
על רקע פעולותיהם של מספר קיצונים יהודיים אמיתיים מסוגו של אברהם שטרן, המצביעים הישראלים יקבלו פוליטיקאים כמו אלדד כחברי מרכז – ויצביעו עבורם.