הסקנדל האחרון סביב האישור שנתן משרד החינוך לספר הלימוד עבור הישראלים הערביים המציג את מלחמת העצמאות כקטסטרופה, מדגיש היטב את בעיית ההגינות. ספר הלימוד, כפי שטוען משרד החינוך בצדק, מציג באופן הוגן הן את הצד היהודי והן את הצד הערבי של האירוע. השר השמאלני לא הצליח להבין עניין קריטי: אנחנו, היהודים, כלל איננו מעוניינים בהגינות.

שני חברים מתחרים על בחורה יפה ששניהם אוהבים מאוד – האם הם חושבים על הגינות? הגינות משמעה ויתור. אנשים מוותרים למתחרים להם בנושאים שונים, ומקווים ליחס הדדי בנושאים אחרים. אך לעיתים, אין כל הדדיות. אדם לא יוותר על ניסיון לכבוש את ליבה של אהובתו כיוון שלמתחרים האחרים חסרות ההצעות שוות ערך עבורו. הגינות היא עניין סטטיסטי – דברים ייחודיים הם מעל לעקרון ההגינות.

ארה”ב, האומה החופשייה ביותר בכדור הארץ, משתמשת בהפקעה לצורכי ציבור (eminent domain). הממשלה מפנה בעלי נדל”ן מהקרקע שלהם ללא מתן פיצוי הולם (אם הפיצוי היה הולם הם היו מעדיפים למכור אותו מאשר שיפנו אותם). כמעט כל מדינה נוצרה על ידי כך שהעבירה את תושבי המקום המקוריים ממקומם, לעיתים קרובות על ידי הריגתם או על ידי הטמעתם בכוח.

היהודים גם הם צריכים לבסס מדינה לעצמם. לא בגלל שהדבר הוגן: הגינות אינה נוגעת לענייני המדינה. לא כיוון שליהודים מגיעה מדינה: לאף אחד לא מגיעה מדינה, תשאלו את הבאסקים. לא כיוון שלערבים הפלסטינים חסרים מאפיינים שבטיים: אומה או לא, הם מתגעגעים לכפר ולעצי הזיתים של סביהם וסבתותיהם. היהודים זקוקים למדינה מכיוון שהם רוצים לחיות במדינה.

המוני אזרחים הורגים את מדינותיהם אט אט בכך שהם מתעלמים מחובותיהם האזרחיות – רובם אפילו לא מצביעים. מדינות לא נוצרות על ידי הרוב, אלא על ידי קנאים שמספרם קטן יחסית התופסים את הקרקע, הקוראים לעצמאות, והחיים ללא זרים, אנשים שערכיהם העליונים אינם ניתנים לפשרה. מספיק יהודים רוצים מדינה משל עצמנו, והיהודים זכו במדינה כזו בזכות שש מלחמות ועימותים רבים מספור.

הכיבוש היהודי על האדמה שיושבה על ידי המוסלמים אינו הוגן כלפי המוסלמים. הוא גם לא ירוק. בדיוק כמו לצבע, להגינות אין כל קשר לענייני המדינה. למרות הפוליטקלי-קורקטיות של אמריקה, היא שומרת על הגיון בכך שהיא נמנעת מלמדת את ילדיה אודות הצד האינדיאני של הסיפור. אנשים בזמן שלום, ובמיוחד ילדים, לא יכולים לתפוס בכלות עקרונות של זמן מלחמה כמו רצח עם, אונס ושוד. ייקח לילדים שנים להבין – ורובם לעולם לא יבינו – את הבסיס הפילוסופי העדין של המוסריות כתופעה תוך-קבוצתית, בלתי ישימה – ושלעולם אינה מיושמת – ביחסי חוץ. אנשים נוטשים את המוסריות בכדי לקדם את המטרות הכי חשובות להם:יוליה שברה את לב הוריה בכך שזייפה התאבדות שתביא אותה לרומיאו. כל האמצעים כשרים בכדי לקדם מטרות לאומיות, וביסוס מדינה היא המטרה הלאומית העליונה.

כמה ביזארי לדחות את רעיון ההגינות? מתי הבחנתם בהגינות לאחרונה? יש אנשים הנולדים עשירים בעוד אחרים מתים עניים. קיימים גאונים בעוד שהרוב הוא בעל שכל בינוני בלבד. חלק מהנשים הן דוגמניות על בעוד שהאחרות כבשים מכוערות. האם החיים היו הוגנים כלפי האינדיאנים? הצ’צ’נים? הבאסקים? היהודים? הערבים?

העולם פועל בצורה של אפליה מתקנת כלפי הערבים הפלסטינים על חשבון היהודים.