אני בהחלט מתנגד לוויתור על השטחים אך לא מסיבות דתיות או אידיאולוגיות. שיקולים אלה חשובים לי ברם יכול להיות שהם פחות חשובים בעיני אנשים אחרים. וויתור על השטחים אינו פותר שום בעיה. הפלסטינים ימשיכו להלחם עבור ירושלים, השבת הפליטים, פיצויים וכו’ עד לפירוקה של ישראל. ומדוע לא? הרי אם אנחנו לא נפוצץ אוטובוס ברמאללה בעד כל אוטובוס המתפוצץ בתל-אביב – מדוע שיוותרו על שיטה כל כך זולה ומוצלחת, שהיא גם ביטוי לגאווה לאומית שלהם?
כן, ישראל תהיה למחנה צבאי. אינני יודע כמה זמן היא תחזיק מעמד במצב הזה אך גם רומא הנצחית נפלה. בעצם העניין הוא – איך לעשות את החיים היום לנוחים? בשביל זה צריך להוציא מהמחנה את הגייס החמישי, את הערבים. הסיבה היחידה למציאותם של יהודים בארץ כנען היא סיבה דתית. עם כל האנטישמיות המושרשת שם, החיים באריזונה יותר בטוחים מאשר בנגב. אולי זה נשמע טיפשי אבל הסיבה היחידה בגללה יהודים, אפילו חילונים, נשארים בארץ כנען היא האמונה הדתית שהארץ הזאת ניתנה לנו על ידי כוח עליון. אין כל סיבה אחרת. ולכן המדינה היהודית תתקיים כל עוד נשמרת ההבטחה האלוהית. זה יימשך כמאה שנים, או מאתיים? אינני יודע. ברם אני בטוח שהדמוקרטיה הערבית-יהודית תהרוס את המדינה היהודית תוך שלושים שנה – אז הערבים, בני 0-20 כיום, ישלטו הן דמוגראפית והן בכנסת.