על אדמה זו התהלך אברהם אבינו. משה רבנו צפה בה מפסגת הר נבו, מלא תקווה. יהושע כבש אותה בניגוד לעצת המרגלים. מלכים יהודיים נלחמו על ארץ זו, ולאדמה זו שבו הגולים היהודים מבבל. האדמה, הרוויה בדמם של המכבים ובדם מורדי בר-כוכבא, הושמדה ונבנתה במאמצים עילאיים. בין אם אלו סמלים בעלמא או אירועים אמיתיים, הם חקוקים בלב היהודי. איזו מבין האומות שהרגו עשרות מיליוני אנשים בעשורים האחרונים במלחמות באירופה, אסיה ואפריקה, תתמהמה לפני שתטפל בכמה מליון ערבים עוינים ומתועבים המציפים את אדמתה?
האם ציונות היא גזענות? לא, יהדות היא גזענות, וציונות היא רק בבואה חיוורת שלה, ועל פיה הגזענות היהודית המובהקת מטושטשת על ידי ה-”אינטרנציונאל הסוציאליסטי” וה-”פוליטיקלי-קורקט” של השמאל. היהדות מצהירה על השוני של היהודים מעמים אחרים המוגדרים כפחות מקודשים, ועל פי אותה הגדרה – כחסרים מכדי להפוך לחלק מממלכת האל. היהדות דורשת את בידודם של היהודים מהעולם החיצון, העולם הפחות טהור ממה שאנחנו אמורים להיות. היהדות היא דת רדיקאלית אשר גורסת שרק היא אמיתית וכל השאר שיקרי. יהדות היא תורה גזענית, והיא דוחה כל פשרה בנוגע לערכיה או לשמירת מצוותיה.
חוסר סובלנות הוא לא דבר רע. אם אנשים היו חסרי סבלנות כלפי שיכורים, אין ספק שהם היו יכולים להיות חסרי סבלנות גם כלפי המוסלמים העוינים והגסים.
מדינות אף פעם לא הכריעו את העימותים ביניהן על בסיס של רצון טוב אלא רק על בסיס מאזן הכוחות. הקריאה לפשרה והסדר מול ערביי ישראל נובע מה”מוסריות” והאשליה הרציונאליסטית שעל פיה יהיה ניתן להשליט סדר בתוהו ובוהו על ידי משא ומתן, ולא על ידי דיכויו או השמדתו של היריב. עימותים נפתרים באמצעות ניצחון מוחץ או על ידי התשה – אך לא על ידי דיבורים. חוץ מזה, ישראל כבר התפשרה באופן מרחיק לכת, עד כדי פגיעה בערכיה העליונים, בכך שוויתרה על ירדן ב-1922. יהודה לא עומדת למשא ומתן. משה רבנו לא התפשר עם המצרים בכדי שישפרו את תנאי העבודה והמכבים לא קיימו משא ומתן עם המתייוונים בכדי שהאחרונים ירופפו את חוקי השבת. ישראל היא פרויקט בלתי הגיוני שמנוהל כנגד כל הסיכויים. אנשים רציונאליים ללא אמונה או חזון לא מסוגלים להתוות את דרכה.