הסכסוך בין הערבים ליהודים שונה בהרבה מהבעיות של האמריקנים עם הטרוריסטים. יותר מדויק יהיה לומר שישראל עוזרת לאמריקנים בכך שהיא מסיטה חלק ניכר של השנאה אליה, אך בד בבד גורמת לה נזק כמקור לרגשות האנטי-אמריקנים של המוסלמים .
הבעיה האמריקנית עם הטרוריסטים היא ברובד התרבותי. המוסלמים מלאים קנאה ומחוסרי יכולת לרומם את עצמם והם הורסים את אמריקה. אולם לסכסוך הישראלי -הערבי יש הסבר רציונאלי. הערבים חושבים שהארץ כולה שלהם. היהודים באו וגזלו אותה מהם. המוסלמים אינם חפצים בהשמדת ישראל אלא רוצים לגרש אותם מארץ -האסלאם.
האמריקנים יכולים לפתור את הבעיה המוסלמית על ידי לחץ תרבותי, בהכנסתם אל חיקה של תרבות המערב, כפי שהם עשו עם האומה הסובייטית. במקרה של ישראל הלחץ התרבותי לא יועיל: הסכסוך הרציונאלי בבסיסו חייב להיפתר בשיטה רציונאלית. עם צריך לקחת את הארץ מידי מי שחושב שהיא שייכת לו צריכים להיות מוכנים להפעיל כוח.