נורמליות היא מטרה רעה עבור היהודים. היהודים הניורוטים בעלי המצב המתגבר של הפרעה אובססיבית-כפייתית (OCD) יוצרות מספר חריג של גאונים. ההבדל האינטלקטואלי בין יהודים וגויים דומה להבדל בין גברים ונשים: גרף ההתפלגות הנורמאלית של היהודים נמוך יותר. יכולתם האינטלקטואלית של גברים נוטה להיות יותר בקצוות של העקומה בעוד שנשים נוטות לכיוון הממוצע. במילים אחרות, בערך 10% יותר של גברים מאשר נשים הם בעלי יכולות אינטלקטואליות לא ממוצעות. רובם טיפש במידה שלא תאמן, אך כמה מהם חכמים במידה שלא תאמן. ההחלטה אם הסיבה קשורה לאבולציה, ביולוגיה או השגחה, תלויה ברמת האתאיזם של המתבונן.
היהודים התנודדו בין רמות קיצוניות של סכנה ובין חלון הזדמנויות, בין הייעוד הדתי הגבוה ביותר ובין רמת הקיום הנמוכה ביותר. ביחס לגויים, היהודים פיתחו את הרוח הנמרצת הדומה לזו שיש לגברים ביחס לנשים.
האם אנו רוצים אומה נורמאלית של יהודים מצ’ואיסטים או עם בעל הפרעת אובססיביות-כפייתית, אך עם זאת עם בו צומחים גאונים? התשובה היא ברורה: ישנן אומות נורמאליות רבות בסביבה, אך העולם לא צריך עוד אומה שכזו. המזל הוא, שבקיומה תחת מצור, מדינת ישראל יוצרת לחץ דמוי-גטו על יהודים ויוצרת את המספר הדרוש של הפרעות מנטאליות. בקרב האנשים הבלתי ממוצעים, רובם טפשים. האומה היהודית מייצרת הרבה אנשים מאוד חכמים, אך פי מאה יותר מטומטמים ממספר החכמים. החל מז’בוטינסקי, אשר לאלה שביקרו בשגרירויות הישראליות בברה”מ לשעבר בסוף שנות ה-80, רבים הזדעזעו למראה המספר המסיבי של יהודים מערי גטו קטנות שכמעט ולא דמו לבני אדם. כמות היהודים הטפשים-מהממוצע היא המחיר שהאומה משלמת בכדי להפיק גאונים. היום, אותה כמות הולכת לתאי הסקרים לאחר שקיבלו זריקת תעמולה ושטיפת מוח. זוהי הצבעת ההמונים.
הצבעה זו היא הצבעה על ביטול קיומה של מדינת ישראל.