אירגונים יהודים ניסו לעצור בדרכים שונות את זרם הקריקטורות האנטישמיות בתקשורת המוסלמית. חלק מהקריקטורות חכמות וחלקן מצחיקות, בעוד שרובן, על אף היותן מתועבות, אינן ראויות לתגובה. קריקטורות שואה עם זאת, אינן מקובלות. זה דבר אחד לצחוק על רגשות אתניים, לאומיים ואף דתיים, אך זהו דבר אחר בתכלית – ללגלג על סבל אנושי אדיר. החיים יכולים לענות או להתעלם, אך המתים אינם יכולים להגן על עצמם. במושגים של תורת המשחקים, לעג לסבל משמש כאסטרטגיה נצנלנית כאשר התוקפן נהנה מאי יכולתו של הקורבן לענות במטבע שווה.

יהודים ניסו לתבוע את מפרסמי הקריקטורות, על ידי פריצה והרס אתרי האינטרנט שלהם ובאמצעות הפגנות, אך לא פנו לצו התורה למפלט – עין תחת עין. להתייחס בבוז לפשעים המוסלמים, עם זאת, יהיה נבזי – בדיוק כמו ההתייחסות המבזה לפשעים שבוצעו כנגד היהודים. חוץ מזה, לרוב המוסלמים לא אכפת מהטבח נגד אחיהם בעיראק, המה או ירדן. הפיתרון המעשי הוא ליצור קריקטורה של מוחמד. הקריקטורות שלנו יהיו, בדרך מסויימת, יותר פוגעניות מהקריקטורות הדניות שהודפסו על ידי העורך העובד עבור הקג”ב. הקריקטורות הדניות פורסמו למראית עין למען חופש הדיבור, על אף שנראה שהיה סביר יותר שהיה מדובר בתכסיס רוסי טיפוסי לגרום למאבק בחצר האחורית החיצוני לה. מטרת הקריקטורות שלנו היא לפגוע. עין תחת עין. אנו נמשיך לפרסם את הקריקטורות הללו עד שעיתון מוסלמי ראשי יפסיק לפרסם את סאטירות השואה. אנא הדפסו את קריקטורות מוחמד על מנת לעצור את מכחישי השואה.

ראו קריקטורות אנטי-שמיות שפורסמו ברשות הפלסטינית. ישראל שולחת סיוע המוניטרי לעזה ומסייעת לפתח.

Mohammed cartoon