ליבראלים מגישים לאויב את הלחי השנייה – את הלחי של הזולת. הסובלנות של היום תגרור אחריה אכזריות נוראה מחר שתידרש כדי לפתור את מצבור הבעיות. מלכתחילה, ליברליות התבססה לא על העדר הצורך בעקרונות אלא על שלילת עקרונות זרים בלבד – כגון דיכוי, ועקרונות אחרים המתועבים בעיני רוב הציבור. הליברלים של פעם היו מוכנים להיאבק על עקרונותיהם ולא הסכימו להסתגל לעוולות. ההשלמה עם הרע היא תוצאה של התפתחות של רציונאליות פרימיטיבית. השמאל משוכנע שהוא יודע כיצד העולם בנוי ולכן ביכולתו לתכנן אותו ולשנותו בהתאם לדעותיו. מחברי דוקטורטים הזויים מבקשים ליישם את התיאוריות שלהם במציאות. כל מה שלא מפריך את מסכנות ה-שמאל לא נחשב לרע. מכיוון שמוסר שולל רציונאליות פרימיטיבית – ה-שמאל מבטל את המוסר במשוואות נוסחאותיו. חוסר מוסריות מעולם אינו מנוגד ל-שמאלנות. מצד אחר ה-שמאל מתעב חברות שמרניות עם עקרונות מוסריים איתנים, כי הוא מסרב להשתנות. אך עם זאת באופן קבוע מפריך את חזונותיו שלו. ה-שמאל שובר בפראיות את כל הסייגים הפוליטיים, צבאיים ומוסריים שבנתה החברה כדי להתגונן בפני הרע, אם בפני הטרור או בפני הומוסקסואליות.
חופש הביטוי הוא הנשק שהחברה הליבראלית יצרה כנגד אויביה. חופש הביטוי נועד לקרוא לאחדות בפני האיום על הערכים היסודיים. ה-שמאל מדכא את העידוד לשנאה כלפי האויב שנועדה רק להגנה בפניו, ומעודדת את האויב עצמו ואת ערכיו המתועבים.

ההנחה הבסיסית של הליבראליזם היא “חיה ותן לחיות”, אולם המונחים האלה מנוגדים זה לזה. החיים הם לא קיום פיזי בלבד אלא גם הסביבה הרוחנית שבה אנו מתקיימים: למשל מדינה יהודית משוללת ערבים. את צרכיהם של אחרים אפשר לזנוח. את הנזק צריך לצמצם ככל האפשר – גירוש ערבים לעומת השמדתם הכוללת.
ה-שמאל לא מתרגש מפגיע ברגשות הזולת. משטרים שמאלנים טבחו אזרחים במיליונים, גם כעת ה-שמאל רודף ומדכא את הציבור השמרני הישר. שמאלנים מגנים על מצודותיהם על ידי דיכוי יריביהם.
יהודים מתבוללים לא רוצים להתבדל מאומות העולם ומנסים לשבור את רוחם של היהודים הנאמנים. מתבוללים מצטרפים ל-שמאל.

השמאל בפעולה