מחקר של האוניברסיטה העברית שנערך לאחרונה קובע כי שליש מהרבנים הקונסרבטיבים בישראל בעד זכותם של הומוסקסואלים לשמש כרבנים. על רקע הפוליטיקאים הישראלים הרבים שהסתבכו בפרשיות מין – גם הם כנראה רוצים להרחיב את מגוון האפשרויות שלהם במקום עבודתם. להתנפל על נשים – זה מיושן ונדוש. “גייז-רבייס” יהיו להיט – הם יטרידו מינית גברים! יהודים-קומוניסטים הרסו עולמות למען בניית חברה על בסיס המוסר האידיאלי, אולם רבנים קונסרבטיבים אינם שומרים על מוסר, אלא נגררים אחרי החוגים הליברליים של ארה”ב, זאת למרות שעמיתיהם הקנדיים אינם ששים להעניק תואר רבנות להומוסקסואלים. זרמים נוצרים עיקריים לא רק אינם משלימים עם נטיות הומוסקסואליות של נציגיהם אלא גם מגרשים הומוסקסואלים רמי דרג מתפקידיהם.

גם נוצרים וגם מוסלמים מבינים שהתועבה קיימת ואין דרך לעקרה מן השורש. ברם, רבנים קונסרבטיבים פותרים את הבעיה בהעלותם את העיוות המוסרי לרמה של נורמה חברתית. ספק אם הם מאמינים שהתורה אינה מבדילה בין תמימים לאנשי זדון. נכון יותר להניח שהם מטילים ספק במקורה האלוהי של התורה, ולכן אינם מהססים להתעלם מהכתוב בה ואף לתקן אותה פה ושם לפי צרכיהם. היתר רבני להומוסקסואלים הוא הפרה בוטה של מצוות התורה לבער את ההומוסקסואלים מקרב ישראל. אם מתירים להומוסקסואלים לשמש כרבני ישראל לא רחוק מזה היתר לזוגות הומוסקסואלים לאמץ ילדים ולחנך אותם, חס וחלילה.
דתות אחרות כמו הינדואיזם ובודהיזם שותקות ביחס להומוסקסואליות אך מסתייגות בשתיקה בגלל השתמטות ההומוסקסואלים מהשתתפות בעניין הפרו ורבו הלאומי. בהתירם את הנישואים החד-מיניים, רבנים קונסרבטיבים מפרים את מצוותה המפורשת של התורה על חובת פרו ורבו. הומוסקסואליות לא מקובלת גם כבי-סקסואליות, כאוריינטציה מינית נוספת לאדם בעל משפחה מסורתית. הרי למעשה הם בוגדים ופוגעים בנשותיהם וילדיהם כדי לספק את תאוותיהם המתועבות.
מכל הדתות בעולם רק היהדות והאסלאם אוסרות הומוסקסואליות. אתא תורכ הבין את חשיבות המוסר המיני ותמך בהומוסקסואלים במאבקו נגד האסלאם בארצו. מצרים הקלה את יחסה כלפי הומוסקסואלים כששלטון חילוני התנגש בהתנגדות המוסלמית. רוב החברות האנושיות מתייחסות בסובלנות לתופעת ההומוסקסואלים – אמנם רק יהדות קונסרבטיבית ורפורמית מתירות להומוסקסואלים לשמש בקודש. לתנועות אלה אין ערכי מוסר שראוי להגן עליהם. הן נוהגות כמו מפלגות פוליטיות: תצביעו בעדנו – וזהו, אנו צריכים רק את הקול שלך. כפי שמפלגות פוליטיות מתחנפות למגזרים שונים של אוכלוסיה, גם אלה מנווטים את היתריהם ואיסוריהם לפי הלך הרוח של החילונים בקהילותיהם. רבנים קונסרבטיבים ורפורמים כלל לא מכבידים על בני הקהילות: רוצה להיות הומוסקסואל – בבקשה, לאכול חזיר – מותר, לחלל שבת – לא נורא! הם הפכו את היהדות לפעילות חברתית: בני הקהילה מקפידים רק להשתתף בחגיגות ה”בר-מצווה” וחגים אחרים; יהדותם חסרת תוכן, זו לא עבודת ה’ אלא מסיבה בבית הכנסת.
בקבלתם את ההומוסקסואלים אל חיק קהילותיהם, רבנים רפורמים וקונסרבטיבים לא מייצגים את דעת הרוב אך הם מורידים את הרף המוסרי בכדי לפתות אנשים רבים יותר להצטרף אליהם.

רבנים מטעם