הקמפיין לוויתור על האזרחות הישראלית אינו בא לשלול פעולה לשינוי המצב המדיני בישראל. ברם יש להבין ששינוי הנתיב הפוליטי של ישראל אפשרי רק דרך התקוממות עממית. הרי השמאל והערבים יוצרים ביחד רוב פרלמנטארי ומצביעים באופן מתואם. הישראלים כבר השלימו עם מדינה אתיאיסטית, עיוורת להבדלים אתניים. הפלסטינים למעשה כבר יצרו מדינה משלהם והם יכולים להכריז על הקמתה בכל עת ללא המתנה להסכמה ישראלית. רוב המדינות מכירות בפלסטין העצמאית וישראל לבסוף תיגרר אחריהן.

מרד אזרחי אפשרי על אף שהשב”כ חודר לכל התארגנות ציבורית ובתי המשפט שפוטי השלטון גוזרים עונשים למתנגדי הממשל ללא הוכחות חד-משמעיות. מהפכנים במדינות אחרות נתקלים בבעיות דומות, והמצב קשה יותר במדינה טוטליטרית קטנה כמו ישראל. מהפכה היא אפשרית, אך סיכוייה קלושים.
יהודים הרוצים לשנות את ישראל באופן מהותי צריכים להתכונן לגרוע מכל. אם תוכרז הקמתה של המדינה הפלסטינית וישראל תמשיך להתדרדר – יהודים צריכים לפתח אסטרטגיה של מילוט.
ראשית, אנחנו צריכים ליצור תנאים להישארותנו ביהודה ושומרון. שנית, עלינו להכין את הקרקע לקבלת הריבונות או אוטונומיה עצמאית. ליהודים יהיה קל יותר להתמודד עם התנגדות פלסטינית מאשר עם ישראל ולו רק בגלל חולשתם של שירותי ביטחון פנים פלסטינים לעומת השב”כ. ליהודים קל יותר לירות באויב הפלסטיני מאשר ביהודי, שמאלני ככל שיהיה.
במקרה של מרד בתוך ישראל דעת הקהל השמאלנית תהיה נגד, אולם מרד נגד ערביי פלסטין יגרום לאהדה בקרב דעת הקהל העולמית, גם הלא היהודית.
יהודים שיוותרו על אזרחות ישראלית יוכלו להישאר בפלסטין כתושבים ללא אזרחות. הם לא יהיו נתונים למרותה של מדינה כל שהיא והפלסטינים לא יוכלו לגרשם באופן חוקי, גם לישראל לא תהיה אפשרות חוקית כזאת. העולם לא יוכל להתנגד לנוכחות יהודית בפלסטין כפי שהוא מקבל נוכחות ערבית בישראל.

אחרי שהיהודים יתבססו בשטחי פלסטין, התקשורת העולמית תפנה את תשומת ליבה מערבים שנהרגו בידי צה”ל לקורבנות יהודיים בהתנחלויות. מדינה פלסטינית לא תחזיק מעמד זמן רב מחמת סכסוכים פנימיים אלימים. בו בזמן המתנחלים היהודים יחזקו את כוחותיהם וירחיבו את תחום השפעתם הביטחונית, ייצרו רשת של מחנות הפליטים שרק הכרזה על עצמאות בשם מסוים תחסר להשלמת המהלך.
העבריינות הכי משתלמת היא זאת שמנצלת פרצות בחוק. וויתור על אזרחות – היא פרצה; גם ישראל וגם פלסטין יוכלו לצפות שלב אחר שלב של המהלך אך לא תהיינה מסוגלות למנוע אותם. תוך מספר שנים יהיו היהודים מסוגלים ליצור מדינה עצמאית ולגרש משטחה את הערבים בשיטה אגרסיבית נוסח מחדשי הישוב היהודי בחברון.

יהודים ללא אזרחות