כל דבר בביטוי המוגזם הופך להיפוכו שלו. כדי להימנע מתופעות לווי לא רצויות – אל תפריז בשום דבר. תהנה מהחיים מעט פחות מכמה שאפשר, בזבז מעט פחות כסף מיכולתך.
דעת הקהל סוברת שפושע עם ניצוץ של טוב-לב- הוא כמעט צדיק, וצדיק עם מעט נטיות שליליות –צבוע. צדיקות ועבריינות – הם שתי מידות קיצוניות, סטייה קטנה מבטלת את שתיהן.
אנרכיה פראית וקפיטליזם חסר בלמים – הם ללא ספק תופעות קיצוניות, אך מעט וויסות עושה אותם לכלים חברתיים מועילים מאוד. אנרכיה זקוקה לחוקים בסיסיים והשוק החופשי – לבלימת מונופולים. אנשים התרגלו לחיי הנוחות ולא מקדישים תשומת לב ראויה להגנה על חירויותיהם: בזה הרגע חירויות ניטלים מהם – או על ידי זרים, המהגרים או פולשים, או על ידי בני עמם בדיקטטורה. מעט פחות ממצב של שוק חופשי – עדיין נחשב קפיטליזם. מעט פחות מהכלל ” מכל אחד – לפי יכולתו, לכל אחד – לפי צרכיו” – עדיין נחשב לסוציאליזם. מעט פחות מהחופש המוחלט – עדיין נחשב אנרכיה.
מיסוי על ידי המדינה הוא הסמל הכפייה, אך החברה זקוקה לו. חלופה למס יכולה להיות דמי חכירה לטובת העיר או ישוב. דמי חכירה או מס-רכוש תואמים בקירוב את מס ההכנסה ומאפשרים גביה רכה וחברה חופשית.
חופש הבחירה של תחום ההתיישבות המובטח הנובע מניידות יעשה את ההבדל בין קרונות הנוודים לבין מפעלי דמידוב בסיביר בהם הועסקו עבדים. ברוטליות של המשטרה תרד עם הגברת הפעילות למניעת הפשיעה על ידי הפעלת מודיעים. אמנם החיים בחברה המוצפת במלשינים יכולים להיות לא נעימים עד שנבין שמשלמים להם על המידע על עולם הפשע.
מדינת יהודה לא יכולה להיות חילונית. אולם אל לה להיות פונדמנטליסטית.