הסכסוך המחודש בין ממשלת ישראל לבין בתי-הדין הרבניים שוב חשף את השאלה הלא נוחה: מי הוא יהודי?
ישראל מעולם לא הייתה מדינה חילונית – רבנים קבעו את כל התנאים לקבלת האזרחות. עכשיו הממשל האתיאיסטי מסרב להשלים עם ההגדרה המסורתית של היהדות ומציע פתרון תימהוני: לערוך רפורמה של בתי-דין הרבניים. מדינות דמוקרטיות רבות הפכו לחילוניות לגמרי; בישראל הליבראלית המדינה משתלטת על הדת.
ישראל הפכה לתרכובת של שיטות חברתיות: מדינה יהודית-אתיאיסטית-ליבראלית שאינה מכירה בהבדלי דת ולאום. האלטרנטיבה היחידה להגדרה הדתית של יהדות היא קשר הדם. ההגדרה הגנטית שכזאת מטילה ספק ביהדותם של רבים שאת תולדותיהם אי-אפשר לברר לאחור, ואינה מאפשרת גיור. ההגדרה על פי הדם מנוגדת ליהדות המסורתית ומבטיחה אי-שיווין לאזרחיה הלא-יהודיים של ישראל. הדרך היחידה להבטיח שיווין זכויות לכל אזרח ישראלי היא הגיור. מדינה חייבת להשאיר על כנה את ההגדרה הדתית-מסורתית של יהדות כדי לשמור על ישראל יהודית וככל האפשר דמוקרטית. ברם המערכת השלטונית הטוטליטארית מבקשת לספח לעצמה את קביעת ההגדרות ולחלק זכויות אזרחיות באופן בלעדי ולהפקיע את האחריות מידי כהני הדת.

אפשרות הגיור אינה פותרת את הסתירה הפנימית בין יהדותה של המדינה לבין הדמוקרטיה השוללת את ההבדלים בין דת ולאום. אם נציע לערבים את הגיור הכי ליבראלי הם לא יתגיירו. כשהממסד הישראלי ייתקל בבעיית הזהות היהודית הם יעזבו את הרעיון היהודי ויחליפו אותו בלאומיות ישראלית. האומה הישראלית תכלול בתוכה גם ערבים, גם סלאבים, כושים ונוצרים. מדינה יהודית תוחלף במדינה דמוקרטית.
ממשלה ישראלית קרוב לודאי תפריד בין הדתיים לבין שאר הישראלים, ובכך תגרום לאיחוד החילונים עם הערבים וכיו”ב. החילונים בסופו של דבר יוותרו על יהדותם ויתבוללו.
תהליך הגיור אצל הרבנים הוא דבר לא נעים, ולעיתים נראה אף טיפשי. בהילקח בחשבון האחוז הגבוה של האתיאיסטים במדינה יש להקל את גיורם של חלק מתושבי ישראל הגויים הנאמנים למדינה. לא כדאי לדחות אותם ואת ילדיהם היהודים-למחצה. אולם צודקים רבנים שמערימים מחסומים בפני המתגיירים. במצב האיום הקיומי מפני האויב הערבי גרים צריכים להיות נאמנים לגמרי לעם ישראל ומדינתו. המחסום הזה חייב להיות גבוה אך לא מעליב. במקום להקפיד על לגזור את נייר-טואלט לפני שבת, הגרים יכולים להוכיח את נאמנותם ליהדות בצורה יעילה יותר – על ידי התיישבות באזורי הספר, ורבים מהם עושים זאת.

גרים רבים טוענים שרבנים דורשים מהם להיות קודם כל דתיים, ולא יהודים. אומנם, אנחנו לא מכירים דרך אחרת להתגייר מלבד דתית-מסורתית. הצעה חלופית של קורס לאתנוגרפיה ובישול היא רעיון-נפל. יש גם תלונות מצד המתגיירים שסיום הלימודים בקורס אינו מבטיח את גיורם. אף אם בחלק מהמקרים רבנים אכזבו את תקוותם של המתגיירים שלמדו את נושאי היהדות טוב למדי – אי-אפשר להבטיח את הצלחת הגיור.
לישראל לא נשקפת סכנה גלויה של גיורי-שווא המוניים: לרוב המתגיירים אין סיבות אחרות לעשות זאת מלבד הרצון הכנה להצטרף לעם היהודי. על רקע של רבבות יהודים אתיאיסטים ושמאלנים המתגיירים יודעים על יהדות די הרבה.
צודקים הרבנים המסרבים לגייר רבים מאלה שרוצים לשמור על התרבות הרוסית שלהם ואת ערכיה. סגירת כלי התקשורת בשפה רוסית הייתה מעלה את מספר המתגיירים.