פונדמנטליזם הינו השקפת עולם מושכת המונים. הפרוטסטנטים – הפונדמנטליסטים הנוצרים – מכובדים במערב והמוסלמים מכבדים מאוד את הפונדמנטליסטים שלהם. בעולם הדמוקרטיה המקועקעת פונדמנטליזם מייצג את היושר וניקיון כפיים וערכים מוסריים.התורה היא יסוד משפטי מעולה, כולל תקדימים ומנהגים; היא עדיין מהווה מסמך משפטי אקטואלי.
החילונים יצרו שיטה משפטית פורמאלית בה החוקים מתוארים בקווים כלליים בלבד. המערכת הזאת קרסה: מערכת המבוססת על חוקים פורמאליים ומשוללת יסוד מסורתי נדונה לכישלון. במקום בו מזלזלים במסורת וביושר האינטלקטואלי שולטים עורכי-דין, המשפט הופך לזירה של תעלולים משפטיים. המשפט הפורמאלי מכיר בנשואים חד-מיניים ורק שאריות התבונה מונעות בינתיים את ההיתר לגילוי עריות.
שיטת המשפט הרומית שהתקבלה כבסיס למערכת המודרנית לא הייתה מפורטת והשאירה מקום לפרשנות רחבה על ידי השופטים ולכן לשופטים ברומא היה חשוב מאוד לשלוט באומנות הרטורית. אולם הסנגורים העתיקים פנו אל השכל הישר ולא התדרדרו עד לטריקים וגימיקים כפי שעושים זאת עמיתיהם המודרניים.