כיצד יכולה איראן להגיב על השמדת מתקניה הגרעיניים? איראן מילא מספקת את האמל”ח לאויביה של ישראל בלבנון וברשות הפלסטינית, ומגינה על סוריה. אם איראן תשגר את טילי ה“זילזל-2´´ מלבנון על תל-אביב, ישראל, בתורה תהפוך את ביירות לאדמה חרוכה. קל ליירט טילים המשוגרים מאיראן עצמה. בכל מקרה הנזק שיגרם לישראל מתגובת התגמול האיראנית יהיה קטן יותר מסכנת הפוטנציאל הגרעיני השיעי. במקרה הטוב מבחינתנו איראן תגיב בהתקפות טרור אסטרטגיות שיגררו התערבות בינלאומית.
ללא קשר לרטוריקה הכרוכה בכך, מדינות ערב יהיו שמחות להפטר מהשכן הגרעיני שלהן. אי-השמדה של הגרעין האירני יחייב מדינות ערב רבות להשיג יכולת גרעינית כנגד איראן. איראן בעלת הגרעין פירושה – מזרח-תיכון מגורען, במיוחד אם המערב יכשל בהטלת סנקציות כלכליות על איראן. מראה המוסלמים המשמידים אומה את חברתה על ידי פצצות-גרעין היה יכול להיות מחמם את הלב אילולי הסכנה של משקעים רדיואקטיביים על ישראל והברחת הפצצות לארה”ב, אירופה וישראל.
השמאלנים מזכירים את האצת הפיתוח הגרעיני העיראקי לאחר השמדת הכור באוסיראק. ברם, איראן כבר מייצאת את משאביה בפיתוח גרעיני מקיף. עיראק הייתה רחוקה שנים מהשגת הפצצה, איראן – חודשים ספורים. השמדת מתקני הגרעין האיראניים לא יכולה להרע את מצבה של ישראל.
המתקן בנטאנז מבוצר ומפוזר מדי כדי להשמידו על ידי הפצצה מהאוויר. צריך לתקוף אותו בנשק גרעיני לא רק על מנת להשמיד אלא גם לזהם את כל סביבתו במידה חמורה.