הועד היהודי אמריקאי (AJC) נוהג בצביעות כשהוא מאשים את “היהדות הליבראלית” בעידוד האנטישמיות. הם פשוט תמימים יותר או טיפשים יותר מארגונים אחרים. ה“ליבראלים” גורסים שמדינת ישראל נולדה בחטא ואין הצדקה מוסרית לקיומה. ברם מאחורי הרטוריקה של ה-AJC מסתתרת גישה דומה. ה- AJC תומכת במטרות אנטי-ישראליות כגון הקמת מדינה ערבית בשטחי יהודה. אם יש מקום למדינה ערבית ביהודה – צודקים הליבראלים: ישראל פושעת בכיבושה של ארץ לא לה. אם מותר לקרוא את פרקי התורה באופן סלקטיבי כמעשה הרפורמים או לשלול אותה בכלל – אין ליהודים מקום בעולם הזה. עם מהותה של היהדות היא בסובלנות ולא בעבודת קודש ושמירת המצוות במסירות-נפש – לא היה נכון לנשל את הערבים מאדמתם.
האנטישמים האדיבים מארגונים היהודיים העיקרים נעלבים כאשר סתרי ליבם נחשפים על ידי ליבראלים בפירוש הגיוני של עמדותיהם.