ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה בדיוק. אנליסטים וגנרלים נלחמים את המלחמות הקודמות. הניסיון חשוב אך הוא מסמא את העיניים מפני תסריטים חדשים. כך הם פני הדברים בלבנון.
מלחמת אזרחים הקודמת בלבנון התנהלה על ציר נוצרי-מוסלמי. כעת חלק ניכר של נוצרים ודרוזים מתאחדים עם חיזבאללה השיעית. נוצרים מעדיפים את האיחוד עם המיעוט השיעי נגד הרוב הסוני. רבים נרתעים מהקו האנטי-אמריקאי ואנטי-סורי תקיף של ממשלת סיניורה. אחרים נשבו על ידי היושרה, העדר השחיתו, כוח תכליתי, הטבות סוציאליים ושוויוניות, וההתנגדות לאימפריאליזם של חיזבאללה. האימות הנוכוחי הוא לא דתי אלא אידיאולוגי.
חייבים להפסיק את המונופול של החיזבאללה על האופוזיציה לממשלה פרו-אירופאית. ישראל צריכה לגדל את האופוזיציונר כנגד החיזבאללה. כל קבוצה פרו-אמריקנית, פרו-סורית, שמאלנית או נוצרית תתאים למטרה זאת. המטרה אינה להקים עוד צבא דרום-לבנוני אלא להסית את החיזבאללה ממרכז הכובד של המאבק האנטי-ממשלתי.

על המערב להעריך את הסיבות האמיתיות של המשבר האזרחי הנוכחי בלבנון. אלה הם הזלזול של אמריקנים במציאות הפוליטית וריצת-האמוק שלהם לכיוון ה דמוקרטיה. מדינת לבנון אינה קיימת: זהו שטח של סוריה-רבתי. האוכלוסייה הלבנונית הרב-גונית מעולם לא הייתה מסוגלת להקים שלטון יציב. רוב האוכלוסייה שהושחתה על ידי ההדוניזם הצרפתי לא רוצה להגן על ארצה מפני המורדים. סוריה היא הערובה היחידה ליציבות בלבנון, ברם במחיר העריצות. כתחליף, המערב צריך לפלג את לבנון למובלעות אתניות ולהקים מדינה נוצרית כחיץ בין ישראל למוסלמים.

מקורו של הסכסוך הלבנוני נעוץ בדמוקרטיזציה הכפויה על ידי ארה”ב, אותה מהפכת-הארזים שהעלתה את החיזבאללה לשלטון בבחירות חופשיות. החיזבאללה דורשת בצדק את הייצוג הפרופורציונאלי במוסדות השלטון. סיניורה ממשיך בסירובו האנטי-דמוקרטי הנבון, בשמרו על האינטרסים השבטיים, על פי הסכמי המכסות להשתתפות בפרלמנט ובממשלה. המערב קידם את הדמוקרטיה בקרב החברה הלבנונית ופתאום השתומם נדהם מהתוצאות.
המערב הבטיח לישראל לחזק את צבא לבנון כדי לרסן את החיזבאללה. בינתיים צבא לבנון אינו מסוגל למנוע מהחיזבאללה לשרוף צמיגים. לממשלת לבנון חסרה הנחישות הפוליטית והתמיכה הצבאית כדי לרסן את החיזבאללה. ישראל מלקקת את פצעיה כתוצאה ממלחמות יחסי הציבור. האמריקנים פשוט לא מבינים מה מתרחש. כעת סוריה היאהכוח היחידי המסוגל לשלוט בלבנון. לפחות כך ישראל הייתה מתמודדת עם האויב המצוי החלש, ולא עם גרילה המסתתרת מאחרי גבם של אזרחים.