אומרים שצדק הוא הדבר החשוב בתורה מכיוון שאלוהים חזר עליו – “צדק צדק תרדוף”. אולם התנ”ך חוזר על דברים אחרים יותר. אחד הוא “קדוש קדוש קדוש” ששרים המלאכים לאל. היהודים חייבים לחקות קדושה זו: הצדק שלנו הינו המקבילה לקדושה האלוהית. הצדק לא יימצא בדמוקרטיה, בליברליזם או ערכים שכאלה. צדק הוא טוהר- והטוהר מתנגד לליברליזם, אשר מכשיר כל טומאה קיימת. במונחים תנ”כיים, הוצאתו להורג של רבין או הרג הומוסקסואלים משיב טוהר ליהודים, ולכן הינו בגדר חובה דתית.

חזרתיות נוספת נוגעת למאורעות עכשווים. לפני שחצה יהושוע את הירדן, אלוהים ציווה עליו להיות חזק ומלא אומץ – שלוש פעמים. מבחינה תחבירית זהו הצרוף החזק ביותר בתנ”ך: היה חזק ואמיץ. הוסיפו לכך את חיזוקו של משה מדברים 31 וזה הופך כבר לשבע חזרות. זה תמוה מאוד. יהושוע חזה בניסים ידח עם משה. הוא בילה עשורים באוהלו של משה וידע כל מה שמשה ידע. במילות התנ”ך: “ולא עזבה התורה את שפתיו”. כעת מדבר אלוהים ישירות ליהושוע, ולמה ניתן לצפות – שלא יהיה לו אומץ? אלוהים הרי הבטיח לו את כל הסיוע בעולם, ולא הותיר כל צורך לאומץ.

תרגום טוב יותר הוא “דבוק באלוהים בחזקה ואל תתכופף”. העם הצטווה לדבוק באלוהים ולא לפחד (דברים 31:6, יהושוע 1:9) אולם עבור יהושוע הציווי רמז על דברים אחרים – לציית לחוקי התורה. האם עלינו לדמיין שיהושע התכוון לחלל מצוות? שהוא לא התכוון לשמור כשות או לעבוד אלילים? כמובן שלא.

יהושוע, כמו כל אדם נורמאלי, נרתע מהמצווה שהוא נדרש לבצע –להשמיד את שבעת עממי כנען ולנשל אותם מארצם.

חשבו על כך- אלוהים מורה לו להשמיד עמים שלמים ולגרש את הנותרים- ומצווה עליו לא לפחד. לא מדובר בפחד מפני האויב, אלא מפחד מפני המצווה הנוראית שדורש האל- השמדה.
התנ”ך אינו מודה שהארץ הייתה של שבעת העממים, אלא מדבר על ירושה. היהודים “ירשו” את הארץ. הארץ עברה לבעלותו של יעקוב בהבטחה אלוהית בזמנו – הוא לא סתם השתלט עליה. על כן גם את האומות הקיימת עתה יש להשמיד כדי לרשת את מה שהובטח לנו.

המצווה נראתה קשה לבני ימיו של יהושוע, ולא רק לנו. על כן הצטווה ישוע להוציא להורג כל יהודי שסרב לקחת חלק (יהושוע 1:18). כן, מהות היהדות היא קיום מצוות, ולא “מוסריות”, “אנושיות” או חס וחלילה- “מוסר”.
דברים 31:5 מכיל את האמירה המדהימה ביותר, ” וּנְתָנָם יְהוָה, לִפְנֵיכֶם; וַעֲשִׂיתֶם לָהֶם–כְּכָל-הַמִּצְוָה, אֲשֶׁר צִוִּיתִי אֶתְכֶם.” הקריאה לרצח עם שווה בחשיבותה לכל המצוות יחדיו.