היהודים הם עם הומאני. הדרך היחידה לחסוך בחיי ערבים היא לגרש אותם. היהודים הם רחמנים. מכיוון שהמיעוט הערבי אחראי למרבית הפשיעה בישראל, גירושם הוא מעשה רחמנות כלפי היהודים. היהודים הם מציאותים. הערבים יגורשו לסוריה ולבנון ולא לירדן ומצריים. היהודים רודפי צדק. הערבים יפוצו על רכושם. את פיצוים הם יקבלו ממדינות ערב מכספי רכוש היהודים שברחו ממדינות אלה ב48. היהודים אוהבים את הערבים. מאה שנה לאחר גירושם נכה כולנו על חזנו המשותף ונלמד על התרבות הערבית המהוללת שהיתה כאן בארץ עד הגרוש.
היהודים הם סובלניים. אנו מוכנים לחיות עימם זה לצד זה כל עוד יש גבול באמצע.
היהודים שומרים מצוות. הטרנספר הוא האופציה התורנית היחידה מלבד השמדת עם מוחלטת. היהודים מכבדים את הערבים. אנו מבינים שהם לא ימכרו את גאוותם הלאומית בתמורה לרמת חיים. היהודים מתנגדים לשפיכות דמים. מכיוון שליהודים יש נשק ולערבים אין- אין להם ברירה.
היהודים מכירים בכך שיש ערבים טובים. וגם אותם היהודים יגרשו מישראל.