רוברט גייטס ועמיר פרץ – שני בורים ללא כל ניסיון קרבי – מפקדים על אנשי הצבא המקצוענים. הדוקטרינה הצבאית הקלאסית ששימשה את גרמנים במלחמת העולם השנייה גורסת שפוליטיקאים צריכים להגדיר את מטרות המלחמה ולמסור את ניהולה לידי אנשי צבא. התערבותו של לינדון ג’ונסון בפרטי הלחימה והעדר מטרות בנות יישום אצל בוש מדגישים את אותה הבעיה. בירוקרטים פוליטיים שאינם מסוגלים אפילו להגדיר את מטרותיה של המלחמה מיצבים את אסטרטגיה ומנהלים את המלחמה.

בעיראק, כמו בוייטנאם, מטרת המלחמה נחשבה בטעות לניצחון מוחלט. זה לא נכון. גם ענישה ראויה יכולה להוות אסטרטגיה נבונה. הגנה סטאטית בפני האיום הקומוניסטי דומה לקו מאז’ינו. התשובה לאיום רב-מימדים היא הגנה דינאמית. הישראלים הדגימו זאת ב-1973: על ידי נסיגות ותמרונים בלמנו את סורים וגרמנו להם לאבידות קשות. בהתמודדות עם האויב העולה עליך בעוצמתו המטרה היא לא להשיג ניצחון אלא להפוך את ניצחון לחסר תכלית עבור האויב. מלחמות בפריפריה, קרבות על כל מדינה ומדינה נגד השתלטות קומוניסטית או פונדמנטליסטית – זו הדרך לבלימת התפשטותו של האויב. המערב צריך להעניש ולגרום נזקים משמעותיים ליריביו. הניצחון ייקבע בהתמודדות רחבת היקף עם עולם האסלאם. דיכוי עיראק הוא רק צעד קטן בהתמודדות הזאת, שפוליטית הוא יעיל רק למטרה היחידה שהיא הענשת עיראק.. העולם המוסלמי יישאר אויבו של המערב ללא קשר לתוצאה של המבצע בעיראק.

צריך להתייחס לכל המוסלמים כחיילים בצבא אחד. ההצלחה בקרב עם חטיבה אחת – עיראק – אינה משמעותית: היא לא תמנע מהעורף ומהכוחות הרזרבים – מאל-קעידה ועד איראן –להצטרף למלחמה. על המערב לבקר את ההוצאות שלו על המלחמה ולהנחית על אויביו מכות בעלות תכלית כלכלית. השמדה מהאוויר של כל מקורות הנפט ומתקניה הצבאים של עיראק הייתה מביאה לתוצאות צבאיות ופוליטיות מהירות ומשמעותיות יותר מהמלחמה הזוחלת הנוכחית. יתרונות המכונה המלחמתית המערבית מתבטאות בעוצמת מכותיה. בקרבות-קרקע נגד ארגוני גרליההמערב מפסיד, כי בהם הוא אינו יכול לנצל את יתרונותיו אלו.
חייבים להעניש גם את הטליבאן: להשמיד את שדות האופיום, ללחוץ על מפיצי הסמים תחת הסיסמה : “לא – לסמים האפגאנים” (השירותים החשאים מסוגלים להגיע להסכם כזה עם העולם התחתון). אפשרי גם מימון מתון של המוג’הידין בכדי שיסיתו את תשומת הלב של הטליבאן כלפיהם, או בידוד אפגאניסטן באמצעות הפצצת משאיות החוצות את גבולה. כך ארה”ב תתפנה לטיפול באיומים גרעיניים מצד מצרים, איראן ולוב.
ישראל צריכה תצטרך להבין לבסוף שמכת-מנע בתגובה להתגרות מינימאלית – היא האסטרטגיה היחידה עבור מדינה ללא עומק טריטוריאלי. אל תשברו את הראש בדרך בה ניתן לגרות את הפת”ח נגד החמאס – פשוט השמידו את מבני הממשל הפלסטיני על כל טיל שנורה לעבר ישראל.