נודע לי שחברי מואשמים בהתקפות כנגד אתרStormfront.org . אני לא הורתי על אף אחת מההתקפות האלה למרות שהנני מעודד התקפות כנגד אתרים עוינים. אמנם האם Stormfront.org הם אויבים?
מה שמטריד אותי ב Stormfront הו השימוש בסמלים הניאו-נאצים: אפילו השם StormFront מריח פאשיסטי. בגלל סיבות אישיות אינני סובל כל דבר הקשור לנאציזם. ללא כל קשר לחוק צריך לעקור נאציזם מהשורש. למרות שאיסור על התבטאויות נאציות מהווה פגיעה בחופש הביטוי חובה למנוע אותם ממניע אחר – מתוך נקמה. אני יהודי התומך בעין תחת עין במשמעותו הפשוטה ולא מעוות של “פיצוי” ומאמין בחובת הנקמה. הביטויים הנאציים ושימוש בסמליהם צריכים להפסק.
נאציזם זר לשוחרי העליונות של הגזע הלבן ולא מובן מדוע הם דבקים בו כל כך. מדוע זר? בגלל שהם הראשונים שיימחו כנגד הנאציזם האמיתי הדוגל בעליונותו של הגזע הארי. האמריקנים הלבנים הם תוצר של נישואי תערובת השנואים כל כך על ידי הנאצים. העובדה שתומכי רעיון עליונות הלבנים בחרו בנאציזם כיסוד אידיאולוגי צריכה להיות נדונה על ידי הפסיכולוגים אך עם עובדות לא מתווכחים: הם לא נאצים אמיתיים.
האם יש לנו מחלוקת עם הרדיקאלים המוטרדים על ידי הבעיה האתנית? לא, כל עוד זה לא נוגע ליהודים. בספרי “Samson Blinded” אני מעודד את שיתוף הפעולה עם הימין הלאומני במאבק נגד התפשטות האסלאם במדינות המערב. הם זקוקים לאוייב. אם לא המוסלמים, היהודים יהיו האויב.
כיהודי שוחר ישראל כמדינה יהודית אני מבין את מורת רוחם של הגזענים האמריקנים מכך שארצם התמלאה באנשים בעלי ערכים הפוכים משלהם. אני מבין את הלבנים שרוצים לחיות לבדם כפי שיהודים רוצים להבדל מערבים. ברם המצב בארה”ב שונה מזה בישראל. כל מה שישראל צריכה לעשות זה להרחיק את הערבים שלושים מייל מגבולותיה ולתת להם לחיות במדינתם. אך לאפרו-אמריקנים אין לאן ללכת. גם מרקם האוכלוסין בישראל שונה מזו באמריקה. חוץ מזה קיימים הבדלים מוסריים כמו אינטגרציה עמוקה של אפרו-אמריקנים בחברה, נישואי תערובת והעובדה ששחומי העור הובאו לאמריקה בניגוד לרצונם. אינני רואה כיצד הלבנים בארה”ב יכולים לבנות את החברה הטהורה שעליה הם חולמים. אולי הם יצטרכו לעזוב ולבנות יישובים ייחודיים להם.
אינני מומחה לאידיאולוגיה של הגזענים הלבנים ואינני יודע האם הם תוקפנים כלפי שחומי העור או הם מזהים בעיה ומנסים למצוא לה פתרון ולהקים חברה עם הומוגניות תרבותית.
לדעתי: הראשון – אסור בהחלט, השני – מעניין מאוד.