הדמוקרטיה אינה בעיה בפני עצמה. הדמוקרטיה מאפשרת קיום מדינה יהודית כמו שהיא מאפשרת קיום מדינה נוצרית או ערבית – מדינה בעלת סמליות ריקה מתוכן כלשהוא. הערבים יכולים להסכים לסמליות יהודית ריקה מתוכן, אבל לא למדינה יהודית באמת. ערכים אמיתיים לעולם נכפים בידי המיעוט על הרוב. כפי שרואים בתורה, היהודים במקרא היו ברובם עובדי אלילים, אולם המעטים- אם היו אלה מלכים צדיקים, נביאים או קיצונים מכבים – כפו על היהודים את הדת. הדמוקרטיה שואפת להגיע למכנה המשותף של ההמונים. מדינות קמות סביב ערכים, אך הדמוקרטיה מבטלת ערכים אלה בקלפי כמו כל מגבלה אחרת. אנשים יצביעו בעד חיים נטולי הגבלות. הדמוקרטיה מדגימה את האנתרופיה שבמערכות החברתיות: בסופו של דבר, מערכות אלה יאבדו כל מאפיין ייחודי ויתדרדרו לכדי הומוגניות חסרת ערכים. לא מדובר בהומוגניות של של חברה מדכאת ומלאת רגולציות, אלא אחידות של העדר מוסר.

הדמוקרטיה מהתלת ביהודים שוחרי שלום. סקרים מראים שרובם המכריע של הפלסטינים תומכים בשתי מדינות לשני עמים, וערביי ישראל מביעים הסכמה לסמלי המדינה היהודית, מה שגורם ליהודים לחשוב שהכל בסדר. טעות. לא הרוב הדמוקרטי חשוב, אלא המיעוט העוין המהווה 25-35 אחוזים, שיהיו מוכנים ללחום בישראל. בכל משבר, המנצח הוא העיקש ביותר- לא הרוב.

בכל מקרה, הפתרון הדמוקרטי אינו אופציה עבור ישראל. הערבים והשמאל מהווים יחד רוב. יהודים שמרנים – והליכוד אינו נמנה ביניהם – פשוט לא מסוגל לנצח בכלים דמוקרטיים. האם זהו זמן למרד? הצפרדע לא תקפוץ מחוץ למים הרותחים אם הכניסו אותה כשהם עוד היו קרים. כשלא סיפחנו את סיני ב56, ואת חברון ב67′, כשגירשו אותנו מימית ומגוש קטיף, כשויתרנו על הר הבית למוסלמים ואסרנו על היהודים לעלות לשם. ויתור אחרי ויתור הכו בנו עד שאיבדנו הכרה.

הוסיפו לכך את עצלנותם המסורתית של השמרנים. השמאל תר אחר שינוי חברתי, ולכן מביע אקטיביזם. שמרנים רוצים- לשמר, ולכן הם פאסיביים. אפילו מאיר כהנא לא הצליח לגייס כסף לקמפיין. מבין מאות אלפי תומכיו, הוא לא הצליח לגייס 8000 משגיחי קלפיות כדי לוודא שלא יגנבו לו קולות.

מהצד החיובי, הדמוקרטיה היא משטר חלש, שאינו מתאים למלחמות או מאבקים ממושכים כמו זה שמצאה עצמה ישראל בו. שינוי משמעותי, כמו מלחמה מוצלחת, או אולי התעוררות דתית, תוכל לספק לשמרנים הזדמנות להשתלט על המדינה. אני מתאר לעצמי שהרבה חילונים ימנים דווקא יביעו אנחת רווחה עם תשתלט הדת על המדינה ותכפה מדיניות פרו יהודית ואנטי ערבית, ללא כל צורך בבחירות.