חתרנות תחת הדמוקרטיה בפלסטין
קונדוליסה רייס האשימה את החמאס בכך שהוא מונע את השכנת הדמוקרטיה במזרח-התיכון. ראו מה קצר זיכרונה של גב’ רייס: הרשות הפלסטינית הייתה מקום די יציב לפני שבוש ורייס דרשו לערוך בו בחירות דמוקרטיות. החמאס הגיע לשלטון דווקא בדרך דמוקרטית. הבחירות ברשות הפלסטינית היו הכי שקופות ונקיות במזרח-התיכון. החמאס נהנה מדמוקרטיה והוא רוצה להביא שלום לכל האזור – ללא ישראל וארה”ב. בוחרי החמאס הם לאומנים-ומיליטנטים, ארה”ב תומכת בכאלה בכל העולם. החמאס פחות אכזרי מהברית הצפונית הנתמכת על ידי ארה”ב. רייס אינה מסוגלת להתמודד עם החמאס – לא בדרך הפוליטית, ולא בדרך הצבאית – אז היא פשוט “מלכלכת עליו”.
מנהיג השביתות שהפך לשר הביטחון – עמיר פרץ – תומך בתוכנית האמריקנית לחיזוק הפת”ח במלחמתו נגד החמאס. הפת”ח והחמאס לא נלחמים באמת: למרות הבזבוז של טונות של אמל”ח נהרגו רק מספר עשרות חמושים. אם זו הצגה טובה, או מדיניות הריסון העצמי ההדדית – בכל מקרה, זו לא מלחמה. לאבו-מאזן אין צורך בנשק חדש כדי להלחם בחמאס. הוא בן 71, גיל מופלג למדי עבור פלסטיני, במיוחד – ללוחם. הוא עלול למות בכל רגע ולהשאיר את פלסטינים ללא מנהיג ראוי. אם זה יקרה, לוחמי הפת”ח שאומנו על ידי האמריקנים פשוט יצטרפו לחמאס עם כל האמל”ח שהעניקה להם ארה”ב.
ארה”ב תומכת בפת”ח-אש”ף הלוחם נגד החמאס שנבחר לשלטון באופן דמוקרטי. האם זה גורם להיווצרות רוח של רצון טוב בקרב פלסטינים? התמיכה בפת”ח הגוסס היא חסרת תכלית.