כמה שזה נשמע מוזר מפי רציונאליסט מקיאווליסטי – איני סובל צביעות. אמנם לא בגלל סיבות מוסריות אלא כי מעטים מהפוליטיקאים באמת מסוגלים לה. כמו דברים טובים רבים הצביעות יכולה לגרום לתוצאה הפוכה אם לא משתמשים בה נכון.
זמן רב עקבתי אחרי הקמפיין הציבורי סביב דרפור ולאחרונה הוזמנתי לקחת בה חלק. אני לא אצטרף.
סודן היא אויבתה של מצרים. ישראל צריכה לחזק את סודן ולמנוע ממצרים ניצחון במרוץ החימוש. לחתור תחת ממשלת סודן זה טיפשות.
שקר יכול לעזור בהשגת מטרות מיידיות אך לא בבניית תדמית לטווח ארוך. ארגונים יהודיים בראשות אילי הון הרחוקים מהבנת הפסיכולוגית של המון העם משלים את עצמם שהם יכולים להראות כאוהדים. אך הם לא. ההמון מיד מרגיש את השקר. אם אתם חפצים לעזור לדרפור תארגנו משלוחי נשק ומזון לתנועת השוויון והצדק בלי להיתפס במחסומי ג’ינדג’אבד. זה יעלה את הרייטינג של ישראל בזירה הבינלאומית. אי אפשר להצליח על ידי הצהרות מהוססות.
אבל מדוע דווקא דרפור? הסיבה היו הקרבנות של מתקפת התנועה לשוויון והצדק על מאחזים ממשלתיים. זה מה שגרם להסלמה נוספת בקונפליקט. ברם הסכסוך עצמו נמשך כבר מאות שנים ושני הצדדים שוחטים אחד את השני לסירוגין. אין אפילו אפשרות להעריך מה חלקם של הטיהורים האתניים ומה תוצאה של הגברת התפשטות העוני באזור. מספר הקרבנות בכפרים שהושמדו מסתכם באלפים אך לא במאות אלפים.
לפי אמות המידה האפריקניות, הזוועות בדרפור אינן יוצאות דופן. מדינות תרבותיות איבדו במאה העשרים עשרות מילוני אנשים במלחמות ואין להם זכות להיות “הגננות של כל העולם”. מלחמות תמיד היו חלק מההיסטוריה וימשכו לעולם. והם תמיד גורמים לשפיכות דמים. אנחנו יכולים למנוע זוועה נקודתית כמו ברואנדה אך לא יכולים להשפיע על הסכסוכים ארוכי טווח דוגמת דרפור. מצד שני לא המערב ולא ישראל לא היו מעורבים ברואנדה ולהתערב בדרפור יהיה טעות.
פוליטקאים צרי אופקים סברו שהם גילו מקרה מובהק של תוקפנות מוסלמית-ערבית כנגד אוכלוסיה שלווה והרעישו עולמות. אך התברר ש Jinjaweed הם לא בדיוק ערבים וגם שונאי אסלאם, שורפים את המסגדים ומשמידים ספרי הקוראן. מדוע אנו צריכים לעמוד בדרכם של הכוחות האנטי-מוסלמים?
הניחו לדרפור.