שניים ליקטו מלפפונים, האחד חייב, שני פטור. מעשים דומים אינם מעידים דבר על מוסריותם או סיבתם. הרוסים הרגו בגרמנים, והגרמנים הרגו ברוסים- אבל איזה הבדל! הגרמנים רדפו את היהודים ביערות פולין, ופרטיזנים יהודים רדפו את הגרמנים באותם היערות- איזה הבדל! איזה אבסורד להשוות את גירוש ערביי ישראל למה שנעשה ליהודי אירופה בידי גרמניה. הערבים אינם נטבחים ואינם נשלחים לגטאות. הם הועברו למקום אחר- נכון זה לא נעים, אך אין זה דומה לפעילות הנאצים, כמו שאוהבים לרמוז בשמאל. טוב יהיה להשוות את הטרנספר המבוקש של ערבי ישראל לפינוי גוש קטיף. המניע בשני המקרים הינו פוליטי, המפונים מקבלים פיצוי כלשהו, ולא היה כרוך בהמשך המעשה דיכוי כשלהו. המפונים אף מקבלים סיוע ביישוב מחדש. מדינה שפינתה את אזרחיה שלה בוודאי שיכולה לפנות אזרחי אויב.

סטטיסטיקות יכולות להטעות. ערביי הגדה הם מרובים, אך האוכלוסייה מרוכזת באזורים מסוימים. פינוי לא יגרור התקוממות רבתי. אפשר בכלל להשאיר את הערבים בעריהם- שישמרו את רמאללה ויקראו לה פלסטין.

נכון, המוסלמים אינם עובדי אלילים, ולא נאסר עליהם לשכון בארץ ישראל. אולם עבודה שאינה יהודית הינה עדיין עבודה זרה על פי התורה. ישנו גם הצורך הפוליטי לגרש את יושבי הארץ, מכיוון שאלה תמיד יראו ביהודים פולשים. יהיה מעניין להקים מדינה בה היהודים והמוסלמים מתפללים יחדיו- ויחד משמידים כנסיות. אולם במציאות זה לעולם לא יקרה, וגירוש הערבים הינו פתרונם היחיד של היהודים אם ברצונם לא להיות מגורשים בעצמם.