העם היהודי יכול להתקיים רק בארצו. קיום נצחי כפליטים או זרים לא רצויים אינו טוב ללאומיות. כאשר יהודים אמריקאים נכפים לקחת חלק חברתי ביום הולדתו של ישו, או כאשר יהודים אוקראינים נאלצים להציג את דגלי רוצחיהם בחגים לאומיים, אז לא מדובר בקיום יהודי לאומי.

תודות לחז”ל היהדות שרדה את הגלות, אך היהודים איבדו את יהדותם במובן התורני. התורה מתארת את היהודים כעם נורמאלי, בעל ריבונות. המצוות אוסרות על אדם לעבוד בשבת בעירו. כיצד בדיוק זה תקף בברוקלין? את מרבית המצוות ניתן לקיים רק בארץ ישראל.

זוכרים את ההבל הציוני- “להיות עם חופשי בארצנו?” היהודים אינם חופשיים. אנשים חופשיים רשאים לקיים משכב זכר, לאכול חזיר ולעשות כל העולה על רוחם בשבת. הארץ אינה מקום להיות בו חופשיים, אלא שטח שהוקצב לפולחן עבודת ה’, וזה כולל בניית אומה יהודית. עלינו לבסס את הריבונות היהודית, מה שאומר שחובה להוציא את הערבים מהכנסת. עלינו להבטיח את בטחונה של ארצנו הקדושה בכך שנחריב את עריהם של שכנינו עד לכדי תקופת האבן. עלינו להפוך את הארץ היהודית להגונה, ולהרחיב את גבולותינו במקום להיכנע לערבים הפלסטינאים הדורשים מדינה. מדהים שלפני 50 שנה הם בכלל לא הכירו את המילה.

חיים יהודיים באמת הינם בלתי נפרדים מהארץ. מרבית המצוות עוסקות בדינים שבין אדם למקום. כדומגת הצדקה: על כל יהודי לתת לעניים מעשר, לא מהכנסתו, אלא מתוצרתו. מדובר במצווה. על כן, אנו מחויבים לעבוד את האדמה שה’ נתן לנו. הוא לא נתן לנו את ניו יורק או את הג’ונגל העירוני בתל אביב. הוא נתן לנו ארץ זבת חלב ודבש, חיטה ושעורה.

מדובר בסוגיה בעלת חשיבות לאומית אדירה, שיש לנו דור ראשון של חקלאים יהודים. רק חקלאים יכולים באמת לאהוב את אדמתם. יהודי החי בדירה יטייל בשמחה בחורשות הארץ, אך הוא אינו קשור אליהן כחקלאי. שתלו עץ, חלבו עז, ועבדו את האדמה בידיכם – מדוע היהודים רוצים להיות מהנדסי תוכנה? אהבת הארץ באה באמצעות אינטראקציה יום יומית איתה, ולא מעבודה משרדית.

הקיבוצניקים הראשונים עשו שגיאה אידיאולוגית. בכך שהתעקשו על בעלות קיבוצית, הם נשלו מילדיהם את הזכות להיות בעלי אדמות. דבקות לארץ אינה באה דרך רעיון תיאורטי לפיו “הקיבוץ שלנו” הוא בעל האדמות. לא. זה חייב להיות “החלקה שלי”, “העזים שלי”, “הטרקטור שלי”. כל עץ, כל גפן מחזק את חזקתנו על הארץ, לא כי תפסנו את האדמה, אלא כי עוד משפחה יהודית חקלאית אומרת בגאווה- זו הגבעה שלי.

חקלאות הינה חשובה מבחינה אסטרטגית. למעשה אין לה תחליף בצל האיום הגרעיני. אף אחד לא יודע היכן נמצאות פצצות האטום של צפון קוריאה, והפצצות של פקיסטאן יכולות ליפול בכל רגע לידי מחבלים. מדינה מוסלמית לא תסתכן בהפצצת ישראל וגרירת תגובה יהודית, אך למחבלים לא תהיה כל בעיה למחוק את תל אביב מהמפה. אולם אף אחד לא ישתמש בפצצת אטום בכדי למחוק מספר ישובים מפוזרים. לישראל יש די מקום בכדי לפזר את אוכלוסייתה, וזהו פשע לסכן את האומה היהודית בריכוזה במספר ערי חוף.

החקלאות הינה חשובה מסיבה נוספת. חובה עלינו לגרש את הערבים מהארץ. אין לנו כל ברירה כאן. הם מהווים גייס חמישי, השנוא על הימין והשמאל כאחד. למעשה, ממשלות השמאל הן שדיכאו את הערבים יותר מכל. עלינו להתכונן לסנקציות בינלאומיות. אולי לא מצד ארה”ב בשל הלובי היהודי. לא מרוסיה, כי לא אכפת לה כלל. אך אין זה סביר שלא נחווה שום סנקציות. וכך הישראלים היעילים כלכלית הפכו לקול הבולט ביותר נגד גירוש הערבים. אנו זקוקים לכלכה אשר חופשית מסיוע זר. דרישותינו הצבאיות הן למעשה מאוד מתונות, כ200$ דולרים ליהודי פר חודש. אם נבטל את גיוס הנשים ונסתמך על נשק גרעיני נוכל לקצץ בכך אף יותר. בכל מקרה, מרבית הישראלים אינם נהנים מפירות הכלכלה הטכנולוגית: 60 אחוזים מההון הישראלי מרוכז בידיהן של עשרים משפחות. המשכורת הממוצעת בשק עומדת על 7000 ₪, מה שניתן להרוויח בקלות גם בחקלאות.

הצטרפו אלינו לכפר.