המעורבות האמריקנית במזרח התיכון אינה כורח המציאות והיא מנוגדת לאינטרסים של העם האמריקני אשר משלם מאות מיליארדי דולרים אך בתמורה מקבל רק עלייה מתמדת במחירי הנפט. ההתערבות הזאת מנוגדת גם לאינטרס הישראלי. העובדה שהסיוע הכלכלי האמריקני משבש את הכלכלה הישראלית הוא רק צד אחד של המטבע. הזכות שמוקנית לארה”ב על ידי הסיוע למנוע מישראל לנהל את מדיניותה היא יעילה – זהו הצד השני של המטבע. עוד יותר חשוב לציין שהפוליטקלי-קורקטיות של האמריקנים מחייבת אותם לשמור על איזון בסיוע בין ישראל לערבים. ישראל יכולה להתקיים ולהתמודד בלי סיוע מארה”ב. הערבים לא. חלוקת הסיוע פוגעת בישראל. ופלישה לעיראק והיווצרות מדינה הרוסה ובסיסי טרור בתוכה סמוך לגבולות ישראל – במקום דיקטטורה סבילה – גם זה תוצאה של ההתערבות האמריקנית במזרח התיכון.
האמריקנים צריכים לעזוב את מזרח התיכון ולחזור לצד שלהם בכדור הארץ.