יש לי חלום – להקים את מוזיאון הכסילות. האולם הכי גדול בו יוקדש לפוליטיקאים. שר החוץ הצרפתי דה-בלאזי זכה היום למקום מכובד בו. הו כינה את ירי הטילים של החיזבאללה על ישראל “מעשה בלתי אחראי”.
השר המהולל כנראה רצה לקבוע שלצרפתים יש דרך יותר אחראית לניהול היחסים עם יהודים. היום, י”ז בתמוז, הוא יום אבל לעם ישראל. היום בו נפרצו חומות המקדש בירושלים. לפי המסורת גם הריסת בית המקדש הראשון על ידי נבוכדנצר החלה באותו יום שש מאות שנה קודם. ובאותו יום לפני 65 שנה החלו הנאצים בהשמדת יהודים, בעזרתם הנדיבה של הצרפתים. אכן – דה-בלאזי יודע איך לטפל ביהודים.
“מעשה בלתי אחראי” – זאת אומרת לא מעשה פסול אלא מבוצע לא טוב, בזמן לא מתאים. דה-בלאזי לא מתנגד לעצם הרעיון של השמדת יהודים אלא מוטרד מצעדים קונקרטיים. הוא לא מדבר על עצם ההתקפות המתמשכות על ערי ישראל אלא על תקיפות מסוימות. מדוע דווקא אלה? בגלל שהם עוררו זעם בקרב היהודים. הרי הצרפתים אוהבים הכול שקט ונעים. הצרפתים הרי תמכו בחומייני ובאופן יפה מאוד הדיחו את השאה.
לפי הנ”ל החיזבאללה הוא אינו אחראי.
לא ולא! האמת היא שהחיזבאללה מאוד אחראי. הוא פועל להשגת מטרתו – השמדתה של ישראל. המטרה הזאת לא כל כך מגעילה את הצרפתים. דה-בלאזי אוהד את המטרה הזאת.
וישראל ראויה לגינוי. את התגובה הישראלית כינה דה-בלאזי “מעשה מלחמה”. הבה נאסוף צדקה לרכישת המשקפיים בשביל דה-בלאזי כדי שיראה שמלחמה מתנהלת פה כבר 60 שנה. המלחמה שגם יד צרפתית בה כי השפעתה על לבנון היא לא מבוטלת.
וישראל – תמשיך לפעול להגנתה.